logo

XVII October AD

Decretum

A decerno dönt, határoz igéből, jelentése (jogi) határozat, végzés.Decretum-ot hozhattak a Róma városi magistratus-ok, a községi vagy városi tanácsok (ordo decurionum), a különféle testületek s maga a császár is.


.-