logo

XVII October AD

Constitutio Antoniniana

hivatalos nevén M. Aurelius Severus Antoninus Pius, ragadványnevén Caracalla császár Kr. u. 212-ben kiadott rendelete, amely a római polgárjogot (civitas Romana) az ún. , dediticii kivételével a római birodalom valamennyi szabad lakójára kiterjesztette. A rendelet célja a kortárs Cassius Dio szerint (77, 9, 4-5) a római polgárok által fizetendő örökösödési adó, a - uicesima hereditatium révén a császári kincstár bevételeinek fokozása volt.

Ezt az örökösödési adó mértékének 5%-ról 10%-ra való egyidejű megemelése igazolni is látszik. A rendeletnek kevésbé méltányolt pozitív következménye a birodalomlakók jogállásának egységesülése, ennek folytán pedig a városok jogállásának egységesülése volt. Az újpolgárok a polgárjogszerzéssel járó névváltoztatás során - a szokásoknak megfelelően - a polgárjogot adományozó császár praenomen-jét és gentilicium-át vették fel, ezért a birodalom lakóinak többségét ezentúl M(arcus) Aurelius-nak hívták.


.-