logo

XXVII October AD

Rationalis

Tiberius idején hozták létre a császári kincstár (fiscus Caesaris) igazgatására az a rationibus pénzügyi hivatalt, amelyet Hadrianus körig főleg császári szabadosok (libertus), attól kezdve pedig mindinkább lovagrendi procuratorok (procurator) töltöttek be.

A II. század végétől kimutatható a rationalis elnevezel, amely a késő római korig fennmaradt. Az udvarban pl. a rationalis rei privatae a császári magánvagyon ügyeit intézte.


.-