logo

XXVII October AD

Collatio glebalis

ritkábban gleba senatoria, follis sentorius vagy röviden gleba. Egy adófajta, amelyet I. Constantinus vezetett be.

A senator-ok (rómaiak és constantinopolisiak egyaránt) és a császári ház hozzátartozóinak földbirtokaira vetették ki, és a másik, senator-okat terhelő adóval, az aurum oblaticium-mal ellen tétben ezt évente kellett fizetni. A birtok méretétől függően három adósávot állapítottak meg, s ennek megfelelően: kettő, négy vagy nyolc follis-t kellett fizetni. (1 follis = 125 milliarenses, hozzávetőlegesen = 5 - solidus).

Meglehetősen megterhelő volt. A collatio glebalis egyrészt szorosan a földbirtokhoz kötődött: a senatori birtokokat a censuales nyilvántartásba vették, és 398-tól már akkor is fizetni kellett utánuk, ha maga a birtok elidegenítés folytán nem senatori kézbe került (paradox módon az ilyen földet akkor is megadóztatták, ha az ares privata részévé vált). Másrészt a minimumot, a két follist akkor is meg kellett fizetni, ha a senatornak nem volt földbirtoka.

I. Theodosius a szegény senatorokra való tekintettel 393-ban egy negyedik, alsó adósávot iktatott közbe, a hét solidus-t (glebalis follius septemue solidorum collatio). Marcianus (450-457) császár megszüntette a collatio glebalis-t. Az adórendszeren belül elfoglalt helyét és a további adófajtákat.


.-