logo

XXVII October AD

Aurum oblaticium

A senatorok által ötévente a császárnak fizetett „önkéntes, aranyban lerótt ajándék”, valójában adó.

A curialis-okkal ellentétben ők az aurum coronarium helyett ezt fizették.
.-