logo

V Martius AD

Spina.

A római circus pályáján hosszú vonalban végighúzódó fal, mely a középen állva a porondot két egyenlő részre osztotta és tornyocskákkal, istenek szobraival, oszlopokkal, obeliscusokkal volt telerakva. A fal két végén állott három kúpalakú oszlop, a két meta, melyeket rendszerint hétszer kellett megkerülni.

Ugyancsak a spina falán állott hét, fából készített golyó (ova), melyeket egyenként minden megkerülés után leszedtek. Az egyes versenyek után pedig egy-egy delfint helyeztek a falra, hogy így jelezzék a kocsiversenyek számát.


.-