logo

V Martius AD

Editor

A játékok szervezője, elnöke és költségeinek fedezője.Lehet maga a császár, valamelyik tisztviselő vagy egyszerű magánszemély.

Páholya a császáréval átellenben, az amfiteátrum kis tengelyében volt.

Az editor elnökölt a fegyvervizsga alkalmával.

.-