logo

XXIV October AD

Quintus Aurelius Eudebius Symmachus

Symmachus, Quintus Aurelius Eudebius (?), (?, Kr. u. 345 körül - Róma, Kr. u. 402) Római író, szónokHatalmas birtokai voltak Itáliában, Szicíliában és Afrikában; egész sor magas méltóságot viselt (391-ben consul volt), a pogány hagyományokhoz ragaszkodó római arisztokrácia politikai és szellemi vezetője volt. Beszédei („Orationes”) közül nyolcnak a töredékeit ismerjük, bennük a gondos kidolgozottság és a mesterkélt szóvirágok fontosabbak a mondanivalónál. Levelei („Epistulae”), amelyek Ifjabb Plinius leveleinek mintájára készültek, 10 könyvbe csoportosítva maradtak ránk. Az első 9 könyv több, mint 900 - jórészt magán - levelét nem is a tartalom, hanem a finomkodó szófordulatok jellemzik.

Leveleinek 10. könyve a „Relationes” (Hivatali jelentések), amelyeket mint praefectus urbi 384-385-ben fogalmazott meg. A pogány és a keresztény vallás történetében igen jelentős II. Valentinianushoz (375-392) írt beadványa, amelyben arra kérte a császárt, hogy állítsa vissza a senatus ülésterméből korábban eltávolított Victoria-oltárt, az ősi római vallás szimbólumát, s adja vissza az ősi római vallás papjai állami javadalmazását.

A vitatott vallási-politikai ügyben Szent Ambrus Milánói püspök álláspontja győzött. Igen művelt, és az ősi hagyományokhoz ragaszkodó egyéniség volt, de újat sem a politika, sem a kultúra területén nem tudott nyújtani.