logo

V December AD

Tarquinius Priscus

romaikor_kep


i. e. 616-578Tarquinius Priscus volt az ókori Róma első etruszk királya, noha valójában félig korinthoszi görög származású volt. Mivel „félvér” származása miatt Etruriában nem várt rá fényes jövő, így a vegyes népségű Rómába ment. A Rómába vezető úton egy sasmadár elragadta fejéről a kalapot, majd visszatette. Ezt úgy értelmezték, hogy maga Jupiter főisten tette őt meg királynak.

Tarquinius Priscus idején épült meg a Cloaca Maxima, mely lecsapolta a Róma hét dombját övező mocsarakat, s ezen a területen építették meg később a Forum Romanumot