logo

IX Martius AD

Történetek könyvei - III. könyv tartalma

Vespasianus vezérei Poetovióban hadi tanácsot tartanak.

Antonius Primus előhívja a moesiai hadsereget, hátvonalának biztosítására.

Az első győzelem. Caecina áruló szándékból késlekedik.

A ravennai hajóraj elpártol, de Caecina kísérlete, hogy légióit pártütésre bírja, kudarcot vall.

Antonius fényes győzelmet arat Bedriacum mellett.

A Cremona melletti tábor elfoglalása; a város megadja magát, kirabolják és leégetik.

Vitellius a kedvezőtlen hírek hallatára a tanács és nép elé lép és erélyes rendszabályok foganatosításához lát.

Valens ingadozik, át akar törni Galliába és Germaniába, de fogságba kerül.

Hispania, Gallia, Britannia Vespasiánhoz pártolnak.

Vitellius ellenállási kísérlete; az Apenninek megszállására készül, a harctérre megy, de Antonius átvonul az Appenineken.

Flavius Sabinus városi főnök alkudozik Vitellius lemondása iránt, eredménytelenül.

Vitellius gyászruhában elhagyja a császári palotát; Sabinus pedig megszállja a capitoliumot, mely az ostrom alatt lángok martaléka lesz.

Az ostromoltakat legyőzik, Domitianus megmenekül, de Sabinust megölik. Antoniusnak a fővároshoz közeledő hadserege elé követséget küldenek.

Harcok a főváros körül, vérengző jelenetek a fővárosban.

Vitelliust meggyilkolják

Domitianust császárként üdvözlik.


Forrás: Tacitus fennmaradt összes műve. Fordította: Csiky Kálmán, Budapest 1903