logo

VI Martius AD

Történetek könyvei - II. könyv tartalma

A Kr. u. 69. év második negyedében befolyt események adatnak elő.

A dolgok állása keleten; Vespasianus és Titus magatartása, szemben az itáliai zavarokkal.

A polgárháború változatos folyása, majd Otho megveretése s önkéntes halála.

Vitellius bevonul Italiába.

Ezalatt keleten Vespasianust kiáltják ki császárrá.

Vitellius bevonul Rómába; egyik vezére, Caecina, az ellencsászár hadai ellen megy Felső-Italiába, de árulójává lesz saját urának.Forrás: Tacitus fennmaradt összes műve. Fordította: Csiky Kálmán, Budapest 1903