logo

VIII Sextilis AD

Augustus családja és rokonsága.

AUGUSTUS (C. Julius Octavianus) háromszor lépett házasságra: Clodiával, Scriboniával s végül Líviával.

a) CLODIÁTÓL nem született gyermeke.

b) SCRIBONIÁTÓL született JULIA nevű (az idősebb) leánya.

c) LÍVIA előbb Tiberius Claudius Nerónak volt felesége, s attól két fiút szült: TIBERIUST és (idősebb) DRUSUST, kiket Augustus örökbe fogadott.Augustusnak két nővére volt, mind a kettő Octavia nevű. A fiatalabb OCTAVIA előbb C. Marcellusnak volt a neje, s ettől született M. MARCELLUS, kit Augustus, mint unokaöccsét, utódául szemelt ki, de a nagy reményekre jogosító ifjú korán elhalt, elsiratva Vergiliustól, a nagy költőtől is Aeneise VI. énekében. Azután Octavia ANTONIUSNAK, a triumvirnak, lett felesége, s házasságukból született az idősebb és ifjabb Antonia. Antoniusnak egy korábbi házasságából való volt fia: JULUS ANTONIUS.Augustus a maga leányát JÚLIÁT nőül adta nővére fiához M. Marcellushoz, majd ennek halála után M. Vipsanius Agrippának lett felesége Julia, s házasságukból származott három fiú és két leány:

a) Caius Caesar, kit Augustus Marcellusnak halála után örökbe fogadott, de a ki Armeniaban kapott sebe következtében meghalt Kr. u. 4 évvel.

b) LUCIUS Caesar, a ki még korábban, K. e. 2 évvel halt el.

c) AGRIPPA POSTUMUS, ki már atyja halála után jött a világra. Tiberius mindjárt trónra lépte után megöleti. (Ann. I. 3. 4. 5. 6.)

d) JULIA (Ann. III. 24).

e) AGRIPPINA (Ann. I. 33.).

f) Volt továbbá Agrippának korábbi házasságából még egy leánya, VIPSANIA AGRIPPINA, a ki Tiberiusnak lett felesége.Líviának első férjétől származó két fia közűi:

a) TIBERIUSNAK első felesége az imént említett Vipsania Agrippina volt, s ez szülte az ifjabb DRUSUST.

b) A második fiú, az idősb DRUSUS a fiatalabb Antóniát (II. pont) bírta nőül, s e házasságból születnek: GERMANICUS, az ifjabb Livia (Livilla) és CLAUDIUS a későbbi császár. GERMANICUS házastársul veszi Agrippinát (III. e.), s gyermekeik három fiú és három leány, u. m.:

a) NERO, a kit Tiberius elpusztít;

b) DRUSUS (legifjabb), a kit Tiberius éhhalállal enged elveszni (Ann. VI. 24);

c) CAJUS (Caligula), a későbbi császár;

d) Agrippina, Cn. Domitiusnak, majd Claudius császárnak neje;

e) Drusilla, Aemilius Lepidusnak neje;

f) Julia Livilla, kit nagybátyja Claudius császár ölet meg.Az ifjabb DRUSUS, Tiberius fia, Germanicusnak nővérét Líviát (IV. b) veszi feleségűl, miután annak első férje, Caius Caesar (ΙΠ. a) meghalt. Két fiuk s egy leányuk született:

a) GERMANICUS (az ifjabb), a ki Kr. u. 23-ban halt el (Ann. IV. 15.);

b) TIBERIUS (ifjabb), kit nagy atyja, Tiberius császár, Caligulával egy sorban nevezett a maga utódává, de Caligula csakhamar eltette láb alól.Az idősb ANTONIA (II. pont) L. Domitius Ahenobarbus-szal lépett házasságra, s fiuk lett CN. DOMITIUS AHENOBARBUS, a kit Tiberius a fiatalabb Agrippinával, Germanicus leányával házasított össze. Házasságukból született: NERO, a későbbi császár.CLAUDIUS, az idősb Drusus második fia, (IV. b) Tiberius császárnak unokaöccse, Caligula után császári trónra lépett. Harmadik neje volt a hírhedt VALERIA MESSALINA, kivel egy fiút, BRITANNICUST, s egy leányt OCTAVIÁT, nemzett.

Korábbi feleségétől volt Claudiusnak egy DRUSUS nevű fia is, ki Seianus leányával jegyeztetett el, de nagyon fiatal korában elhalt (Ann. III. 29.).

Messalina erőszakos halála után Claudius nőül vette unokahúgát Agrippinát, s egyszersmind örökbe fogadta ennek fiát Nérót is, eljegyezvén neki leányát Octaviát feleségűi. Anyja fondorlata következtében Claudius halála után NERO foglalta el a császári széket, és nemsokára megfosztotta életétől Claudius fiát Britannicust is, aki a trónnak jogos örököse lett volna.


NÉRÓVAL kihalt AUGUSTUS családja.

Forrás: Tacitus fennmaradt összes műve. Fordította: Csiky Kálmán, Budapest 1903