logo

XXIII Januarius AD

Sorsdöntő kérdés

Pál nem vette fontolóra a kudarc lehetőségét, és nem számolt azzal, hogy Jeruzsálemben a törvény kiiktatásával folytatott misszió ellen döntenek. Képtelen volt belehelyezkedni mások gondolatvilágába és méltányolni a szempontjaikat. Egyszerűen tudta, hogy neki van igaza. Barnabásnak bizonyára több érzéke volt a realitások iránt, és sikerült odahatnia, hogy Pál gondolkozni kezdett, mit tegyen akkor, ha kedvezőtlen döntés születik.
Áldozza fel az isteni kinyilatkoztatásról vallott saját meggyőződését, és hajoljon meg az anyaegyház erkölcsi tekintélye előtt? Fogadja el a jeruzsálemi döntést, és írja elő a pogány megtérőknek a körülmetélkedést, amikor meg van győződve róla, hogy teljesen fölösleges? Vagy ragaszkodjék a saját meggyőződéséhez még akkor is, ha szakítania kell Jeruzsálemmel és Antióchiával? Állandóan ilyen kérdések jártak a fejében, és azt fontolgatta, mi szól az egyik és mi a másik alternatíva mellett.

A vérmérsékletéből adódóan inkább az utóbbi lehetőség felé hajlott, ebben az esetben azonban súlyos következményekkel kellett számolnia. Jeruzsálem minden eddigi munkájának eredményét romba dönthette, és megvétózhatta, hogy a jövőben újabb missziói útra kapjon megbízatást. Számolnia kellett azzal, hogy Jeruzsálemből küldötteket menesztenek az általa alapított egyházakba, és tudatják velük: Pál kizárta magát a keresztény közösségből, a saját útjára lépett, mert az, aki Jézus igaz követője, tiszteletben tartja a törvényt.
Ha ez bekövetkezik, nem lehettek Pálnak olyan illúziói, hogy a hívei kitartanak az ő teológiája mellett. A tesszalonikaiak példája megmutatta, hogy milyen könnyen félre lehet érteni a szavait. Az a néhány ember pedig, aki valóban megértette a mondanivalóját, aligha tud majd ellenállni a többség nyomásának. Végül azt is tudta Pál, hogy milyen nehéz teljesen szabadon önálló erkölcsi döntéseket hozni, ugyanakkor farizeusként megtapasztalta a szabályok és regulák nyújtotta biztonság vonzerejét.
Az újonnan megtért keresztények olyan világban éltek, amelynek erői irányíthatatlanok és érthetetlenek voltak számukra, így sok szólt amellett, hogy a bizonytalanság érzésével szemben megnyugtatóbbnak találják, ha a törvényre hagyatkoznak, mintha vállalják a saját döntést, ami lehet jó is és rossz is. Minél többet gondolkodott Pál ezeken a kérdéseken, annál kevésbé tudott rájuk egyértelmű választ adni.

Amikor kirajzolódott előtte Jeruzsálem látképe, és a városfal mögött megpillantotta a templom és Heródes palotájának napfényben fürdő épülettömbjét, bizonyára az előző, tizennégy év előtti látogatása elevenedett föl benne (Gál 2,1). Akkor Kéfáshoz jött számtalan kérdéssel, mert mindent tudni akart a történelmi Jézusról. Most csak egy kérdése volt. Akkori kérdéseire kielégítő választ kapott Kéfástól. Az a válasz, amit mostani kérdésére várt, egész életét megváltoztathatta.


Forrás: Jerome Murphy-OConnor Pál története