logo

V December AD

Tigellinus (Tigillinus) Sofonius, C.

(Tac. Ann. 14, 48; 51; 16, 17 Hist. 1, 24; 72; Dio 59, 23; 64, 3; Suet. Galba 15; 17)


Alacsony származású római katona és politikus, aki már fiatalon kapcsolatba került Nero családjával.

Ismerte Domitiust, s az Agrippinával elkövetett házasságtörés vádja miatt 39-ben száműzték Rómából. Később feltehetőleg lótenyésztéssel foglalkozott, s így került kapcsolatba a fogathajtásért rajongó Neróval. Előbb praefectus vigilum, majd Burrus halála után praefectus praetorio.

A történetírók szerint Nero rossz szelleme, aki 65-ben a Piso-féle összeesküvés leleplezése utáni megtorlásban való aktív részvételéért diadaljelvényeket kapott. Bár uralkodása vége felé Nero szinte minden irányítást átengedett neki, s még Achaiába is elkísérte a császárt, végül elárulta, ami miatt Nymphidius Sabinus lemondatta a praetori tisztről.

Galba megérkezésekor a nép a kivégzését követelte, de T. Vinius megakadályozta, hogy megöljék.

Otho hatalomra jutása után halálra ítélték, aminek hírét véve Tigellinus torkát elvágva öngyilkos lett (PIR2 S 540).