logo

XXII Aprilis AD

Clodius törvénye

A sok dicsekvésnek aztán az lett a vége, hogy egy idő múlva a Catilina-ügy miatt mégiscsak bűnhődnie kellett. A különös pedig az, hogy a bosszú, amely utolérte, tulajdonképpen nem politikai megfontolásból sarjadt; igazában csak magánbosszú volt. A hírhedt néptribunus, Clodius ugyanis, aki - éppen Ciceróra gondolva - elfogadtatta a népgyűléssel a törvényt: „aki római polgárt törvényes ítélet nélkül megölet, száműzessék, és aki ezt visszaható erővel mindjárt alkalmaztatta is, korábban nem volt ellensége Cicerónak.
Sőt, van olyan antik híradásunk, amely azt állítja, hogy Clodius a Catilina-ügyben még együttműködött volna Ciceróval. De esküdt ellensége lett neki, miután Cicero a bíróságon egyszer ellene (Clodius ellen) tanúskodott. Annak pedig, hogy erre sor került, állítólag a szónok felesége, Terentia volt az oka. Ő tüzelte férjét Clodius ellen, aki aztán az említett törvénnyel állt bosszút Cicerón.

Tény az, hogy Cicero, amikor tudomására jutott, mire készül ellene Clodius, kétségbeesésében fűt-fát megmozgatott, hogy elkerülje a számkivetést. De nem volt szerencséje. Caesart már korábban, a Catilina-ügyben magára haragította. Crassusszal éppen ez idő tájt nem volt jóban. Pompeius pedig, akit eddig legnagyobb pártfogójának tartott, még az elől is kitért, hogy fogadja vidéki birtokán a segélykérő Cicero látogatását.
De ez még nem is volt minden. Amikor a két aktív consulnál keresett védelmet, az egyik közülük kereken elutasította, a másik meg azt tanácsolta neki: legjobb lesz, ha egyelőre kitér Clodius elől, és elhagyja Rómát, még mielőtt törvény lesz a fenyegető javaslatból. Cicero erre úgy gondolta, hogy Szicíliába megy.

Nyilván arra számított, hogy itt neki érdemei vannak, és ha valahol, hát akkor Szicíliában lesznek barátai. De ebben is csalódnia kellett: a praetor megtiltotta neki, hogy Szicília földjére betegye a lábát. A végén Makedóniában a quaestornál, azaz szinte a legalacsonyabb rangú római tisztviselőnél talált menedéket.
Jóllehet számkivetése nem egészen 16 hónapig tartott csak, de ez alatt az idő alatt semmi jelét sem adta annak, hogy sorsát filozófushoz méltó nyugalommal, fölénnyel tudta volna viselni. Igaz, távollétében Clodius otthon, a Palatinuson épült házát is leromboltatta, a helyén pedig templomot emeltetett - ezzel akarván elejét venni annak, hogy később ugyanez a terület esetleg újra visszajusson Cicero birtokába.


Forrás: Szabó Árpád - Róma jellemei Móra Ferenc könyvkiadó 1985.