logo

XIX Aprilis AD

Párversek - I. könyv

1.
Lélek az istenség: így intenek a bölcsek igéi,
Ezt hát minden előtt tisztult lélekkel imádjad.

2.
Ébren lenni szeress, sose légy álomnak a rabja,
Mert hosszas nyugovás legjobb melegágya a bűnnek.

3.
Minden erény koronája, ha féken tartod a nyelved:
Istenhez közel áll, a ki tud hallgatni okosan.

4
Szégyelj ingatagul magad ellent mondani magadnak;
Mással sem fér meg, ki magával harcol örökké.

5.
Emberek erkölcsit s éltét vizsgálva belátod:
Mind egymást gáncsolja, de senki se tiszta a bűntől.

6
I Azt, a mi árt, hagyd el, bármilyen kedves előtted;
Kincseknél az igaz hasznot kevesebbre ne tartsad.

7.
Légy szigorú, de szelíd is légy, ha kívánja a szükség:
Nem hiba, hogyha a bölcs az idővel váltja szokásit.

8.
Nőd, ha cselédeidet vádolja, ne higyj neki könnyen:
Kedvelt szolgádat feleséged gyűlöli mindig.

9.
Jóra ha intesz mást s nem akarja fogadni az intést,
Hogyha neked kedves, sose vond meg tőle tanácsod.

10.
Szószátyár ellen ne akarj soha küzdeni szóval:
Mindnyájunk adománya a szó, kévésé az okosság.

11.
Másokat ügy kedvelj, hogy igaz híve légy te magadnak,
Jókhoz is úgy légy jó, hogy rosszul azért te ne járjál.

12.
Pletykától óvakodj, hírhordó lenni se vágyjál;
Mert sosem árt hallgatni, de árt sokszor, ha beszélünk.

13.
Biztosnak sose hidd, mit neked ígérnek ezerszer:
Ritka a szótartás, sok az alja a sok fecsegésnek.

14.
Más ha dicsér, te maradj szigorú bírája magadnak:
Mit te magad se hiszel, sose hidd másnak se magadról. 

15.
Más ha veled jót tett, széltébe dicsérve beszéljed,
Ámde amit mással te cselekszel, szóra se méltasd.

16.
Vénségedre ha más tettét s szavait rovod egyre,
Jusson eszedbe, minő voltál magad ifjú korodban.

17.
Tudni ne kívánjad, mit előtted súgva beszél más:
Minden szót ha magadra veszel, bűn terheli szíved.

18.
Bár a szerencse kegyel, légy készen akármi csapásra:
Vidám kezdetnek szomorú a vége nem egyszer.

19.
Tudva, mi múlandó s mily kétes az élet e földön,
Más kimúlásához sose merjed kötni reményed.

20.
Hogy ha szegény híved adja, akármi csekély az ajándék,
Vedd el kész örömest, szívesen dicsérni se resteld.

21.
Minthogy meztelenül hozza a természet e földre, ínséged terhét békébe viselni tanuld meg.

22.
Mért aggaszt a tudat, hogy véges az emberi élet;
Hisz, ki haláltól fél, elveszti, mit élete kínál.

23.
Pörre ne hívd ki az égieket, de a sorsba nyugodj meg.
Szükségedbe ha mind elhagy valamennyi barátod.

24.
Hogy szükségbe ne juss, kímélve fogyaszd jövedelmed,
S hogy, mid van, megtartsd, úgy tégy vele, mintha nem is vén..

25.
Tenni ha módod van valamit s nem akarsz, ne is ígérd,
Hogy könnyelmű ne légy jóságot akarva mutatni.

26.
Ha sima szóval tart s nem szívből hű a barátod,
ügy te, szeget szeggel, színleléssel játszd ki a színlelést.

27.
Mézes-mázos szót készpénzül venni botorság:
Édesen elfurulyáz, ki madárkát csal be a tőrbe.

28.
Hogyha fiadra vagyont nem hagysz, hasznos tudományra.
Oktasd, hogy sanyarú sorsával küzdeni tudjon.

29.
Tartsad drágának, mi silány, s a mi drága, silánynak;
így a világ szerűiben nem lesz te se kapzsi, se fösvény

30.
Mit gáncsolni szeretsz, magad abba a bűnbe ne essél:
Szégyen az intőnek, ha szavát cáfolja hibája.

31.
Azt kérd csak, mi jogos, vagy a mit nem tilt a becsület,
Mit teljes joggal tagadunk meg, kérni botorság.

32.
Régi barátodnál jobban sose bízz idegenben:
A járatlan útért nem hagyja a bölcs el a jártat.

33.
Mert bizonyos vészben forog egyre bizonytalan éltünk,
Vedd minden napodat nyereségnek, a melyre virradtál.

34.
Néha, mikor győznél, engedd társadnak a pálmát,
Mert a szíves figyelem leköti örökre barátid.

35.
Nagy jutalom fejiben ne habozz áldozni csekélyét:
Mert a baráti viszony legerősebb kapcsa Szívesség.

36.
Perbe ne szállj azzal, kivel összekötött a barátság:
Gyülölséget szül a harag, hűséget a béke.

37.
Szolgád vétke miatt ha epéd felforr haragtól,
Fékezd tenmagadat, hogy tudd kímélni cselédid.

38.
Kit letiporhatnál, türelemmel győzd le gyakorta;
Lelki erényink közt a béketűrés a legelső. 

39.
Munkával gyarapítsd, mit igaz munkába szereztél:
Munkaerőd ha kifogy, majd meglepi házad az ínség.

40.
Élj bár bőkezűen s halmozd el drága barátid
Dús adományokkal: legjobb híve légy te magadnak.Forrás: Cato bölcs mondásai. Fordította: Dr. Némethy Géza