logo

XXVIII Februarius AD

Aranymondások

1. Imádkozzál istenhez.

2. Szeresd szüléidét.

3. Tiszteld rokonaidat.

4. Tartsd meg az adományt.

5. Kerüld a piac zaját.

6. Jókkal társalkodjál.

7. Rosszakhoz ne közeledjél.

8. Légy tiszta.

9. Szívesen köszönj.

10. Engedj az erősebbnek.

11. Féld a felsőbbséget.

12. Szemérmedet őrizd.

13. Vagyonodra vigyázz.

14. Légy szorgalmas.

15. Viselj gondot családodra.

16. Adj kölcsönt.

17. Nézd meg, kinek adsz.

18. Ritkán mulatozz.

19. Ne aludjál többet az elégnél.

20. Szeresd életed társát.

21. Esküdnek állj.

22. Csínján a borral.

23. Harcolj a hazáért.

24. Semmit se higyj vakon.

25. Fuss a fajtalan nőtől.

26. Könyveket forgass.

27. Tartsd eszedben, a mit olvastál.

28. Neveld gyermekeidet.

29. Légy nyájas.

30. Gyűlöld az igazságtalanságot.

31. Ne gúnyolj ki senkit.

32. Légy jelen a törvényben.

33. A bíróság előtt védd feledet.

34. A jogban jártas légy.

35. Igaz úton járj.

36. Abronccsal játsszál.

37. Kerüld a kockát.

38. Tanuld a tudományokat.

39. Jókkal jót tégy.

40. Gondoskodjál a megélhetésről.

41. Rágalmazó ne légy.

42. Jó híredet őrizd.

43. Méltányosan ítélj.

44. Ne hazudjál soha.

45. Fékezd haragodat.

46. Atyádat béketűréssel győzd meg.

47. Ne vesd meg a gyöngét.

48. Semmit se tégy erőszakkal.

49. Tűrd a törvényt, melyet magad hoztál.

50. A vett jótéteményről meg ne feledkezzél.

51. Társaságban keveset beszélj.

52. A szerencsétlent ki ne gúnyold.

53. Ne ítélj.

54. Ne kívánd a másét.

55. Csak olyanba kezdj, a mi jogos.

56. A szeretetet ne utasítsd vissza.

57. A tudományokkal foglalkozzál.
Forrás: Cato bölcs mondásai. Fordította: Dr. Némethy Géza