logo

VIII Sextilis AD

Marcellus pályája IV.

Marcellus és Gallus consulsága idejéből oly okiratot közöl Mommsen, a melyet bizonyos veteranusnak adtak. Ezen consulatus ideje nincs pontosan meghatározva, valószínűleg 157-re esik. Még kevésbé van megállapítva, hogy a szóban levő consul: Marcellus azonos-e a jogtudós Marcellus-szal? Müvei nem nyújtanak semmi támpontot az azonosság igazolására. Csupán azért nem tartom lehetetlennek, hogy a fentebb említett consul nem más, mint a mi Marcellus-unk, mivel ugyanő később Britanniában consularis parancsnokságot viselt. Zeno ugyan 475-ben a consularis cím alatt általában véve tartományi helytartót ért, de a principatus idejében a consularis cím csak olyan férfit illetett, a ki consulságot viselt, így használja e címet Ulpianus, és e használat helyességét látszik megerősíteni Theodosius és Valentinianus.

Marcellus műveit olvasva találunk nála oly kifejezéseket, a melyek a praetori edictumban szoktak előfordulni s melyeket az edictum perpetuum utáni praetorok is nyomatékosan használtak. Nem valószínűtlen, hogy Marcellus a consulságot megelőzőleg praetori tisztséget viselt. Erre mutat propraetori működése Alsó-Pannoniában.
Magistraturáiról nincsenek adataink, de promagistraturái, jelesül propraetori és consularis működéséről epigraphikus emlékek beszélnek; proconsuli és propraetori tisztség pedig Mommsen szerint a második században a volt consulnak és volt praetornak adománvoztatott.Forrás: Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus