logo

VII December AD

Sulla oldalán

Első nyilvános szereplése az apját elítéltető Servilius augur beperlése volt. Az erőszakos és véres jelenetektől sem mentes eljárás végén Serviliust felmentették, de az apjáért bosszút álló fiú renoméja jelentősen megnőtt.

Még fiatalon részt vett a Kr. e. 90-ban kitört itáliai szövetségesháborúban, ahol kivívta Lucius Cornelius Sulla elismerését. Sulla Kr. e. 88-ban, miután Lucullus kitartott mellette, miután elfoglalta Rómát, quaestori rangban magával vitte a Hellaszt megszálló VI. Mithridatész pontoszi király elleni háborúba, majd Athén alól néhány hajóval hazaküldte, hogy flottát szerezzen Kr. e. 87–86 fordulóján. Ezt nagy nehézségek árán sikeresen meg is oldotta, és Kr. e. 85 nyarára kiűzte Khioszból és Kolophónból az ellenséget.

Időközben Sulla ellenfelei, Caius Marius pártja is sereget küldött Mihtridatész ellen, amely Caius Flavius Fimbria vezetésével győzelmet is aratott Kis-Ázsiában. Lucullus legyőzte a Neoptolemosz vezette ellenséges flottát Tenedosznál, és megszállta a Dardanellákat, és inkább nem működött együtt a politikai ellenféllel, így Mithridatész el tudott menekülni, és a rómaiak közti széthúzást a maga javára fordíthatta a béketárgyalásnál, miután Sulla Kr. e. 84 tavaszán szintén átkelt Ázsiába.
A békekötést követően Sulla Rómába sietett, ahol a polgárháborúban legyőzte a marianusokat, majd önmagát örökös dictatorra neveztette ki. Lucullus a véres évek alatt Asia tartomány élén maradt egészen Kr. e. 80-ig, ahol a hadvezér által Mithridatés-szel együttműködő városokra kirótt sarcot kellett behajtania. Ebben a minőségben nagylelkűen és bőkezűen járt el, noha a lázadó mütilénéiekkel szembeni fellépésével bizonyította tettre készségét.

Kr. e. 79-ben tért haza, amikor szeretett öccsével együtt aedilis-szé választották; Kr. e. 78-as hivatali évük a látványos és drága cirkuszi rendezvényekről volt híres. Sulla olyannyira kedvelte Lucullust, hogy külön törvénnyel tette számára lehetővé, hogy mindjárt a következő évben praetor legyen, illetve halálos ágyán fiát és lányát, Faustust és Faustát az ő gyámsága alá rendelte. Emlékiratainak kijavításával is őt bízta meg.