logo

XXIX Martius AD

Házasságai és utódai.

Lucullusnak két házasságáról tudunk, amelyekből egyetlen gyermeke született.

Első felesége Appius Claudius Pulcher lánya, Clodia volt, akitől Kr. e. 66 körül elvált a mithridatészi háborúból hazatérve annak züllött, kicsapongó életvitele miatt. (Állítólag saját fivérével, a Lucullus seregében lázadást szító Publius Clodiusszal is fajtalankodott.)

Új felesége Quintus Servilius Caepio lánya, az ifjabb Cato féltestévre, Servilia lett. Tőle származott egyetlen ismert gyermeke, Marcus (vagy Lucius).

A halálakor még igen fiatal Marcus nevelését Catóra és elvbarátjára, Ciceróra bízta, akik republikánus szellemben nevelték fel. Cicero ígéretes tehetségnek tartotta a fiút. Lucullus fia Kr. e. 44-ben támogatta ismerőse, Marcus Iunius Brutus és társai Caesar ellen elkövetett merényletét.

Kr. e. 42-ben részt vett a caesarianusok ellen vívott philippi csatában, és a vereséget követő üldözésben ölték meg.