logo

I December AD

Az első győzelmek.

A két consul még hivatali évük vége előtt a nagy zsákmánnyal és presztízzsel kecsegtető keletre sietett. Lucullus egy legiót vitt magával Itáliából, amelyhez további négy csatlakozott Anatóliában. Az eltunyult és lezüllött sereget meg kellett fegyelmeznie, mire elindulhatott, de ekkor értesült Cotta vereségéről és Khalkédónba meneküléséről. A hírre Galatiából Mithridatész sokkal nagyobb serege után vonult, amely megkezdte Küzikosz ostromát.

A római hadvezér nem vállalt csatát, hanem a pontoszi állások közelében vert tábort, és az ostromlók utánpótlásának megakadályozását és a pontosziak kiéheztetését tűzte ki feladatául. A téli viharok miatt Mithridatész az általa uralt tenger felől sem kaphatott ellátmányt, így végül feladta a hősiesen ellenálló város ostromát, és nyugat felé indult. Lucullus serege szorosan a nyomában volt, és ahol csak tehette, súlyos veszteségeket okozott neki a hegyszorosokban.