logo

XXVIII Novembris AD

Zárszó (Hannibal - A háború fúriája)

Hannibal szerepe sikertelensége ellenére fontos. Talán benne lappangott egyedül a lehetőség, hogy megakadályozza a Római birodalom létrejöttét. Alarik gót király i.e. 410es római bevonulásáig senki sem állt ilyen közel hatalmának megtöréséhez, sőt Hannibal magát az egységes Mediterrán világ kialakulását akadályozhatta volna meg, meghagyva a Földközi-tenger menti világ megosztottságát. Persze mai szemmel elképzelhetetlen a világunk a római kultúra öröksége nélkül, ám ha Hannibal nyeri meg a háborút, egyáltalán nem biztos, hogy rosszabb az emberiség számára.
Nem alakul ki egy nagy egyetemes birodalom, azonban hajlandóak vagyunk elfeledni, hogy egészen az Imperium Romanum kialakulásáig a kultúra igazi bölcsője Ázsia volt, nem Európa! A hellenizmussal a görög világ összeolvadt a keletivel, valamiféle egységbe kovácsolódott Róma nélkül is.

Hannibal karizmatikus személy, igazi hellenisztikus kalandor, aki azonban hazájáért küzdött elsősorban, nem öncélúan. Itt mondjuk szöges ellentétbe kerül Alexandrosszal, Pürrhosszal és más szerencsevadászokkal. „Hamilcar fia, Hannibal karthágói volt. Ha igaz az, amit senki sem von kétségbe, hogy a római nép az összes népeket felülmúlta férfiasságban, be kell vallani, hogy Hannibal annyira megelőzte a többi hadvezért előrelátásban, amennyire a római nép a többi nemzet előtt áll vitézségben.” Halálával még rúgott egyet Rómába, ahogy később Kleopátra, úgy ő sem lett bemutatási tárgy a Tiberisparti diadalmenetnek.

Nepos azt is írja: „Hannibal, mint valami atyai örökséget, olyan híven őrizte a rómaiak elleni elkeseredett dühét, hogy előbb vált volna meg életétől, mint a haragtól…”.

Szerintem a „volna” szócskát töröljük! Még szerencse, hogy nem élte meg városa pusztulását Kr.e. 146-ban. Akkor lett volna körülbelül száz éves. Tán még akkor is harcolt volna a „háború fúriája”.Horváth Gábor
(könyvtáros, történelemtanár, hadtörténésztechnikus)


Forrás: Horváth Gábor Hannibal: „A háború fúriája” című szakdolgozata 2004. Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Történelem tanszék.

A szerző weboldala: http://hagi.hupont.hu/