logo

XXIII Januarius AD

Gracchus testőrsége .

Mint már említettük, Gracchus látta, hogy itt élet-halál harcról van szó és állandó veszedelem fenyegeti. A nemesség és klientélája és Gracchus híveinek tábora állandóan növekvő ingerültséggel farkasszemet nézett egymással. Állandó kirobbanás veszedelme az amúgy is felizgatott kedélyeket méginkább forradalmasította.
Növelte a reformerek bizalmatlanságát, hogy Gracchusnak több híve gyanús körülmények között meghalt. Az egyik barátjának temetésénél tumultusra került a sor. Gracchus most már maga is növelte a tömeg elkeseredését. Mint jogtalanul üldözöttet, a nép ügyének mártírját állította be magát. Gyászruhát vett fel s megeskettette a népet, hogy gondoskodni fognak gyermekeiről, ha ő a nép ügyéért elpusztul.

Saját testi épségéről pedig mint láttuk úgy gondoskodott, hogy sohasem jelent meg a nyilvánosság előtt egyedül, hanem rendszerint 3-4000 megbízható híve vette körül és pedig fegyveresen. Ez már a vad erőszak és a politikai pártok közötti fegyveres harcnak az előszele volt.
Forrás: Szász Béla - Földkérdés Rómában (Budapest 1935)
..