logo

XXIII September AD

Caesar utolsó szavai

Úgy tűnik, hogy Caesar híres mondása, amelyet odavetett Brutus-nak („Te is fiam, Brutus!”), későbbi korok szüleménye (Id. Suet., LXXXII. és Dio Cassius, XLIV. 19, 5.).

Két mondást vagy inkább két kiáltást jegyeztek fel Caesartól; ezeket mondta volna, amikor rárontottak:

1. „Ez erőszak!” (rögtön az elején, amikor Tillius Cimber megragadta tógája szélét, hogy lemeztelenítse a vállát);

2. „Mit csinálsz, te áruló!” (ezt Cascának mondta, amikor Caesar hátába döfte a tőrét).