logo

XXIII September AD

Brutus házasság előtti érzelmi élete

Szinte semmit sem tudunk Brutus házasság előtti érzelmi életéről. A De Viris illustribus szerzője szerint „Küthérisz színésznő szerette” (LXXXII.).

Tudjuk, hogy e vonzó személy később megajándékozta kegyeivel Marcus Antoniust (Plut. Ant. IX.; Cic. Phil. II. 24.; Ad Att. XV. 22.) és Gallust, aki Egyiptom prefektusa volt, és szabad idejében költő.

Vajon Brutus azért írta-e ifjúkori verseit, amelyeket Plinius (Levelek. V. 3, 5.) és Tacitus (Dialopus XXI.) említ, hogy megénekelje szerelmét Küthérisszel?...