logo

XXIII September AD

Brutus és a tanítómesterei

Brutusnak több görög tanítómesteréről tudunk. Plutarkhosz említi a knidoszi Artemidóroszt és az epeiroszi Sztratónt.

Brutus című dialógusában Brutushoz beszélve, Cicero így ír: „Mire jó, hogy Pammenész tanított, Göröghon legékesebben szóló férfiúja? Mi hasznát vehetted volna a régi Akadémia tanításainak, meg házigazdám és jó barátom Arisztosz példájának, aki örököse e tudós iskolának?” (Brut. XCVII.)

Suetonius említi még Stateliosz Eroszt: „gazdája arról az emelvényről vásárolta meg, ahol a rabszolgákat bocsátják áruba ; felszabadulását annak köszönhette, hogy nagy jártasságot árult el az irodalomban; tanítványai között idézik Brutust és Cassiust” (Gramm. XIII.). Ám feltehetően Démoszthenész életműve volt a legnagyobb hatással Brutusra.

Cicero így ír (Orator XXX.): „Brutus, athéni tartózkodásod idején elmélyülten és kimerítően tanulmányoztad e szónokot... műveit szüntelenül forgatod.” Egyébként Pammenész, Brutus egyik tanítómestere, „leghőbb csodálója volt Démoszthenésznek”.