logo

XXIII Januarius AD

A zsidó keresztényellenesség általános háttere

Miután láttuk, hogy a rómaiak keresztényellenességének vagy inkább keresztényüldözésének az okai mennyire megalapozatlanok és mondvacsináltak voltak, vizsgáljuk meg a zsidó keresztényellenesség hátterét. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi motiválhatta a zsidók kereszténygyűlöletét. Nos, először is a puszta irigységet említhetjük.
Egy, a zsidóság testéből kinövő irányzat fokozatosan eltávolodik zsidó gyökereitől, egyre-másra olyan nézeteket tesz magáévá, olyan szokásokat vesz fel, amelyek az eredeti zsidó környezetben idegenként, sőt bűnként, törvénytelenségként hatnak, s mindezen felül ennek az irányzatnak még – horribile dictu! – sikere is van! Sőt, nem akármilyen sikere van, hanem történelmi léptékkel mérve szinte pillanatok alatt felnő a prozelitizmusa csúcsán álló Izraelhez; és ami még külön szálka az ortodox zsidóság szemében: az új vallás hívei többségét azok közül az istenfélők közül toborozza, akik ilyen vagy olyan okok miatt az ortodox zsidósághoz való végső elköteleződés lépését nem kívánták vagy nem merték megtenni, s akik gyakorlatilag ugyanazt a teológiai tanítást kapták új vallásuktól, mint a zsidó vallástól.

A zsidóság antikrisztianizmusának legmélyebben fekvő oka azonban véleményünk szerint az a felismerés volt, hogy a keresztény tanításban a zsidóságnak mint történelmi-politikai kategóriának lényegesen kisebb szerep jut, mint az ortodox felfogás szerint; úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kereszténység nem volt annyira etnonacionális beállítottságú, mint az ortodox zsidóság, messianizmusa pedig korántsem volt annyira politikai jellegű, mint anyavallásáé.Forrás: Buji Ferenc - Az első Római keresztényüldözés