logo

V December AD

Keresztények és zsidók

A zsidók Rómában és a Római Birodalomban való jelenléte kedvező előjelekkel indult, baljós csillagzat alatt folytatódott és mindvégig ellentmondásokkal terhes maradt. Az első zsidók - akiknek a Városban tett látogatásáról tudunk - a Szeleukida Birodalom elleni felkelés vezérének, Júdás Makkabeusnak a követei (Kr. e. 161), akik a szenátussal barátsági (amicitia) szerződést kötöttek. Ezt a követjárást újabbak követték Júdás Makkabeus utódai részéről (Jonathán főpap Kr. e. 151-ben, Simon fejedelem Kr. e. 140 körül).

De csakhamar bekövetkezett - ettől valószínűleg teljesen függetlenül - az első összeütközés is. A Kr. e. 139. év praetor peregrinusa, Cornelius Hispalus eltávolította Rómából a zsidók egy csoportját, „akik megkísérelték, hogy rítusaikat átadják a rómaiaknak”. Nagyobb számú zsidó jelenlétéről a Városban Cicero révén értesülünk. Cicero bármily megvetéssel szól is ellenfeleinek vallási szokásairól, ezek szabad gyakorlását nem kérdőjelezi meg. Tudja: Róma nem avatkozik alattvalóinak vallási ügyeibe.Hahn István


Forrás:
http://www.historia.hu/archivum/2004/0405hahn.htm