logo

V December AD

Asszimiláció

A görög-római közegbe való beilleszkedés és hasonulás, az asszimiláció a diaszpórán belül legáltalánosabban nyelvi téren jelentkezett. A júdeai, szíriai és mezopotámiai zsidóság beszélt nyelve az arameus volt, az ettől nyugatra fekvő diaszpórában azonban leginkább a görög. (A Rómában feltárt zsidó katakombák sírfeliratainak kb. 70%-a görög, 25%-a latin és csak 4-5%-a héber. S ez utóbbiak is csupán néhány sztereotip formulára szorítkoznak. A nevek kb. kétharmada idegen, görög vagy latin hangzású, csak egyharmada bibliai eredetű héber név.)Hahn István


Forrás:
http://www.historia.hu/archivum/2004/0405hahn.htm