XX September MMXVII AD

ID Cikk címe Témakör Feltöltés dátuma
13449 Jézus perének eseményei. Jézus perének eseményei. 2016-05-03 15:34:18
13448 Egy perről, melyről azt hisszük mindent tudunk. Jézus perének eseményei. 2016-05-03 15:33:18
13447 Szereplők Jézus perében Jézus perének eseményei. 2016-05-03 15:31:38
13446 Jézus Pilátus előtt. Jézus perének eseményei. 2016-05-03 15:29:26
13445 Összegzés (A büntető per). A büntető per. 2016-05-03 15:26:49
13444 Az ítélet végrehajtása - Miért épp a keresztre feszítés A büntető per. 2016-05-03 15:25:49
13443 A tárgyalás és a vádpontok - A Szanhedrin és Pilátus álláspontja. A büntető per. 2016-05-03 15:24:52
13442 A büntetőper . A büntető per. 2016-05-03 15:23:28
13441 Jézus Krisztus származása - Galilea szerepe Jézus perében. A büntető per. 2016-05-03 15:22:12
13440 Bevezetés (A büntető per) A büntető per. 2016-05-03 15:21:25
13439 A második tárgyalás Pilátus előtt Az állami tárgyalás 2016-05-03 15:19:59
13438 A tárgyalás Heródes Antipás előtt Az állami tárgyalás 2016-05-03 15:19:13
13437 Az első tárgyalás Pilátus előtt Az állami tárgyalás 2016-05-03 15:18:14
13436 Júdás halála. Bírósági eljárás Krisztus ellen 2016-05-03 15:17:03
13435 A tárgyalás a nagytanács előtt Bírósági eljárás Krisztus ellen 2016-05-03 15:16:21
13434 A tárgyalás Kajafás és a nagytanács előtt Bírósági eljárás Krisztus ellen 2016-05-03 15:15:29
13433 A kihallgatás Annás előtt Bírósági eljárás Krisztus ellen 2016-05-03 15:14:44
13432 A vallási tárgyalás Bírósági eljárás Krisztus ellen 2016-05-03 15:14:00
13431 Az elfogatás Bírósági eljárás Krisztus ellen 2016-05-03 15:13:22
13430 Bírósági eljárás Krisztus ellen. Bírósági eljárás Krisztus ellen 2016-05-03 15:12:17
13429 A Legfelsőbb Bíróság ítélete Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:10:32
13428 Ítélet-végrehajtás és fellebbezés Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:09:47
13427 Az ítélethozatal Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:09:03
13426 A bírósági tárgyalás Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:08:16
13425 Letartóztatás és kihallgatás Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:07:28
13424 A vád támogatói - a farizeusok Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:06:45
13423 A vád eszmei szerzői - a szadduceusok Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:06:00
13422 Tisztázandó kérdések Vádak Jézus ellen 2016-05-03 15:05:13
13421 A kivégzés oka Róma és a zsidók Jézus perében 2016-05-03 15:01:44
13420 Vitatus, a római prefektus Róma és a zsidók Jézus perében 2016-05-03 15:01:08
13419 Jézus elítéltetése. Róma és a zsidók Jézus perében 2016-05-03 15:00:37
13418 Róma és Júdea Róma és a zsidók Jézus perében 2016-05-03 14:59:55
13417 A források. Róma és a zsidók Jézus perében 2016-05-03 14:59:13
13416 Róma és a zsidók Jézus perében Róma és a zsidók Jézus perében 2016-05-03 14:58:20
13415 Összegzés (Alapkérdések az antik római büntetőjogi praxisban) Alapkérdések az antik római büntetőjogi praxisban 2016-04-20 10:51:40
13414 A büntetőjogi praxis és a római jogtudomány Alapkérdések az antik római büntetőjogi praxisban 2016-04-20 10:50:55
13413 Bevezető gondolatok. Alapkérdések az antik római büntetőjogi praxisban 2016-04-20 10:50:05
13412 Iskolák és oktatás a késői császárkorban Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben 2016-04-08 14:20:23
13411 Az első kinevezett professzor. Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben 2016-04-08 14:19:34
13410 A pedagógusok egzisztenciális helyzete. Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben 2016-04-08 14:18:42
13409 A római tradíciók és a görög kultúra ötvözése Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben 2016-04-08 14:17:52
13408 A köztársaság válsága és a principatus kora Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben 2016-04-08 14:17:13
13407 A köztársaság kora (Antik nevelés) Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben 2016-04-08 14:16:23
13406 Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben. Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben 2016-04-08 14:15:15
13405 Megjegyzések a római kőépületek feltárásához Római kori kő- és téglaépítészet 2016-02-27 16:28:38
13404 Római kori épülettípusok. Római kori kő- és téglaépítészet 2016-02-27 16:27:52
13403 A téglafelhasználás . Római kori kő- és téglaépítészet 2016-02-27 16:24:14
13402 A kőfelhasználás . Római kori kő- és téglaépítészet 2016-02-27 16:23:20
13401 Római kori kő- és téglaépítészet. Római kori kő- és téglaépítészet 2016-02-27 16:22:23
13400 A tell-feltárás Telepásatás 2016-02-27 16:20:53
13399 Dokumentálás és leletkezelés a lelőhelyen Telepásatás 2016-02-27 16:19:23
13398 A síkterületek feltárása és a várható régészeti jelenségek típusai Telepásatás 2016-02-27 16:18:28
13397 Őskori objektumok bontása, síktelepek feltárása Telepásatás 2016-02-27 16:17:32
13396 A feltárás és a dokumentálás követelményei Templom körüli temetők feltárása 2016-02-27 16:13:50
13395 Általános tudnivalók . Templom körüli temetők feltárása 2016-02-27 16:12:20
13394 Halmok feltárása. Temetőásatás 2016-02-27 16:10:46
13393 A padmalyos sír Temetőásatás 2016-02-27 16:09:04
13392 A fülkesír Temetőásatás 2016-02-27 16:08:07
13391 Római kori kocsisírok Pannoniában Temetőásatás 2016-02-27 16:07:07
13390 Római kori hamvasztásos temetők Temetőásatás 2016-02-27 16:06:27
13389 Római kori csontvázas temetkezések Temetőásatás 2016-02-27 16:05:11
13388 A sír illetve temetőfeltárás speciális esetei Temetőásatás 2016-02-27 16:04:18
13387 Temetőfeltárás. Temetőásatás 2016-02-27 16:03:26
13386 A városi feltárások bonyolítása, terepi szakasz Tervásatás 2016-02-27 15:59:24
13385 Megelőző feltárás Tervásatás 2016-02-27 15:58:37
13384 Városi feltárás Tervásatás 2016-02-27 15:57:24
13383 Gyakorlat Tervásatás 2016-02-27 15:56:14
13382 Tervásatás . Tervásatás 2016-02-27 15:55:28
13381 A terepi felmérés rendszere Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:53:58
13380 A feltárási jelenségek dokumentálása Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:52:51
13379 Objektumok feltárása Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:52:08
13378 Megelőző régészeti feltárás Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:50:49
13377 Földdokumentáció . Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:49:28
13376 Következtetések. Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:48:48
13375 Próbaásatás . Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:48:08
13374 Mentő ásatás Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:47:09
13373 Bevezetés (Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás) Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás 2016-02-27 15:46:20
13372 A légi fényképezés dokumentációja Légi fényképezés 2016-02-27 15:43:52
13371 A határőrség engedélye Légi fényképezés 2016-02-27 15:42:58
13370 Aktív légi fotózás Légi fényképezés 2016-02-27 15:42:02
13369 Légifotó-gyűjtemények, műhelyek Légi fényképezés 2016-02-27 15:40:13
13368 Korhatározás Légi fényképezés 2016-02-27 15:38:53
13367 A légi fényképezés legfontosabb régészeti indikátorai Légi fényképezés 2016-02-27 15:38:18
13366 Bevezetés (Légi fényképezés) Légi fényképezés 2016-02-27 15:37:28
13365 A földradar-módszer és műszerek Geofizikai mérések 2016-02-27 15:35:54
13364 Egyenáramú ellenállás-szelvényezés Geofizikai mérések 2016-02-27 15:35:13
13363 Mágneses módszer Geofizikai mérések 2016-02-27 15:34:27
13362 Fizikai alapok Geofizikai mérések 2016-02-27 15:33:41
13361 Bevezetés (Geofizikai mérések) Geofizikai mérések 2016-02-27 15:33:07
13360 Utómunkálatok, szerkesztett dokumentáció elkészítése. Terepbejárás 2016-02-27 15:30:17
13359 A lelőhelyvizsgálat (intenzív terepbejárás) külön szabályai Terepbejárás 2016-02-27 15:29:33
13358 Terepi munkák. Terepbejárás 2016-02-27 15:27:04
13357 Személyi és tárgyi feltételek Terepbejárás 2016-02-27 15:25:55
13356 Előkészítés Terepbejárás 2016-02-27 15:25:17
13355 Alkalmazási terület Terepbejárás 2016-02-27 15:24:26
13354 Fogalmak Terepbejárás 2016-02-27 15:23:53
13353 Dokumentáció Helyszíni szemle 2016-02-27 15:17:16
13352 A helyszíni szemle jogi és szakmai szabályai Helyszíni szemle 2016-02-27 15:16:28
13351 Helyszíni szemle Helyszíni szemle 2016-02-27 15:15:29
13350 Utómunkálatok, szerkesztett dokumentáció elkészítése Régészeti megfigyelés 2016-02-27 15:11:23