logo

XX Aprilis AD

Pompeii választási feliratok

Egyre közelebb kerülünk a jövő évi választásokhoz, az utcák hamarosan megtelnek már plakátokkal, a propagandaanyagok roncsait szép kis kupacokba hordja össze az őszi szél. Most kicsit visszapörgetve az időt, belenézünk a csaknem kétezer évvel ezelőtti Pompei városában uralkodó viszonyokba, ahol szerencsékre rengeteg választási hirdetés és szlogen maradt fenn a vulkáni hamu alatt a falakra vésve.

A korabeli graffitik megőrizték az akkor élő emberek gondolatait, fricskáit, hiedelmeit, ahogy a mai buszvárók falai is elárulják ki kibe szerelmes, kit gyűlöl, kinek kívánnak jót vagy rosszat az „alkotók”. Ezek a választási kampányfeliratok sokat elárulnak a principátus-kori római polgárvilágról, van itt névtelen ellenkampány és névvel aláírt bíztatás egyaránt. Jó olvasgatást!


CIL IV 7620
„Kérlek, válaszd Satriust quinquennalis-szá!”

CIL IV 880
„Sabinus arra kér, Marcus Holconius-t válaszd aedilis-szé!”

CIL IV 67
„Kérlek, válaszd Publius Furius-t duumvir -ré, [mert] jó ember!”

CIL IV 3741
„Kérlek válaszd Claudius Verus-t bírói jogkörű duumvir-ré, [aki] becsületes fiatalember!”

CIL IV 6626
„Ha úgy véli, hogy a megvesztegethetetlenség fontos az életben,
ez a férfi, Lucretius Fronto nagy tiszteletre méltó!”

CIL IV 7201
„Gaius Cuspiust aedilisnek!
Ha a dicsőség annak jár, aki szerényen él,
akkor ezt a tisztséget ennek a fiatalembernek kell adni!”

CIL IV 429
„Kérlek válaszd Gaius Julius Polübioszt aedilisnek! Jó kenyeret ad.”

CIL IV 3702
„Genialis azt szeretné, ha Bruttius Balbus lenne. Ő vigyáz a kincstárra.”

CIL IV 4999
„Marcus Casellius Marcellus, a jó aedilis és nagy játékszervező .”

CIL IV 575
„Csak az álomszuszékok és Macerius kér arra, hogy Vatia legyen az aedilis!”

CIL IV 576
„A kis tolvajok Vatia-t szeretnék aedilisnek!”

CIL IV 581
„Az [éjszaka] sokáig tivornyázók kérnek, válaszd Marcus Cerinius Vatia-t aedilis-szé! Florus és Fructus írták ezt.”

CIL IV 933
„Thalamus, az ő kliense, Publius Paquius Proculus-ra szavaz, hogy bírói jogkörű aedlis lehessen!”

CIL IV 910
„Cerarus szabados kéri, [hogy] Publius Vedius Numm[ianus] legyen aedilis!”

CIL IV 98
„Julius Polübiosz, az ő kollégája, Postumiusra szavaz […]”

CIL IV 3433
„Mi, Quintus és Sextus Caecilius Iucundus, Ceius Secundust kérjük duumvir-nek.”

CIL IV 9851
„Euxinus arra kér Iustus-szal együtt, hogy Quintus Postumiust és Marcus Cerriniust válaszd aedilis-szé! Hinullus írta ezt.”

CIL IV 9829a
„Amarantus Pompeianus kéri, hogy válaszd Quintus Postumius Proculust válaszd aedilis-szé! Papilio [írta ezt].”

CIL IV 7164
„A kallózók mindenkit arra kérnek, válasszák aedilis-szé Holconius Priscust!”

CIL IV 470
„A Campaniai kapu környékén élők Marcus Epidius Sabinussra kérik szavazatod, hogy aedilis legyen!”

CIL IV 9918
„MI, városi polgárok és itt tartózkodó idegenek kérjük válaszd Gaius Aetius Capito-t aedilis-szé!”

CIL IV 7585
„Az amphiteatrum nézői Holconius Priscust akarják bírói hatalmú aedlis-nek!”

CIL IV 1145
„Cn. Helvius Sabinust, a becsületes fiatal férfit aedilisnek!”

CIL IV 706
„Kérlek, válaszd aedilis-szé Cn. Helvius Sabinust, aki erre méltő fiatalember, érdemes az állami hivatalra!”

CIL IV 9859
„Cn Helvius Sabinust a „szent ügyek” aedlis-ének!”

CIL IV 9885
„Biri(us) és Biria kér, hogy válaszd Cn. Helvius Sabinust aedilis-szé, ő jó ember, méltó a hivatal viselésére! Onomastus már alig várja, hogy rá szavazhasson!”

CIL IV 447
„Kérlek, válasszátok Cn. Helvius Sabinust aedilis-szé, megérdemli a hivatalt és válasszátok bírói hatalmú duumvir-okká Suettiust és Epidiust!”

CIL IV 2993t
„Kellj fel és szavazd meg Helvius Sabinust aedilis-nek!”

CIL IV 222
„Kérlek válaszd Publius Paquius Proculust duumvir-ré, jó ember és méltó a közhivatalra; és válaszd duumvir-ré Auilus Vettius Caprasius Felix-et, ő is jó ember, megérdemli a közhivatalt. Mindkettő méltó rá. Kérlek válaszd meg az utcákért, szent és középületekért felelős aedilis-nek Quintus Mariust és Marcus Epidus Sabinust, méltóak erre. […] Onesimus [írta ezt], a patyolatos.”

CIL IV 3775
A szomszédjai kérik, hogy válasszátok bírói duumvir-ré Lucius Statius Receptust, érdemes ember. Aemelius Celer írta ezt, a szomszéd. Ha elpusztítod ezt a feliratot, csak féltékeny vagy és betegedj meg!Horváth Gábor
(könyvtáros, történelemtanár, hadtörténésztechnikus)

A szerző weboldala: http://hagi.hupont.hu/