logo

XXII Aprilis AD

Casa Del Menandro

Pompeji egyik legépebben fennmaradt, A. Maiuri által mintaszerűen feltárt és konzervált, előkelő lakóháza, amelyet egy benne levő, Menandrosz görög drámaírót ábrázoló falfestményről neveztek el. Pincéjében került elő a Pompejiben talált legnagyobb és legszebb asztali ezüstkészlet (jelenleg Nápolyban).

Tulajdonosa, Quintus Poppaeus, valószínűleg Poppaea császárné rokona volt.