logo

XX Aprilis AD

Rabszolgák az ipari termelésben

Az iparban nagy tapasztalatokat szerzett rabszolgákat egyrészt jobb és eredményesebb munkára serkentették azáltal, hogy nemcsak felszabadításukat helyezték kilátásba, hanem részesedést is juttattak nekik a haszonból, sőt segítették önállósulásukat.

Természetes, hogy a patronus a különvált üzemekből is hasznot húzott az általa nyújtott kölcsönök kamatai és a más szolgálatai révén. Bármilyen erős volt is Scaurus helyzete a garum-iparban, a piaci lehetőségek tőle független üzemek működését is lehetővé tették.

A másik jó hírű vállalkozás gazdája egy Cornelius Hermeros nevű, görög származású felszabadított rabszolga volt, aki a jelek szerint egy különleges fajta gyártására állt rá, amelyet egyszerűen liquamennek (nedűnek) hívtak.Forrás: Castiglione László - Pompeji