logo

VII December AD

Quirinus püspök mártír-pere a szombathelyi (Savaria) színházban

308-ban Savariában feltűnést keltő büntetőper zajlott a nagyközönség előtt. A tárgyalás helyszínének egyértelműen a színházat jelölték meg, mivel csak itt lehetett nagyobb közönség előtt lefolytatni a keresztények hitbuzgósága és széleskörű befolyása elleni eljárást, a diocletianusi elvek szerint.
Quirinust, Siscia püspökét menekülése közben tartóztatták le. Elfogása után először az éppen Scarbantiában tartózkodó illetékes helytartó elé vezették. A helytartó, Amantius akkor feltehetően az itteni városfalak építési munkálatait ellenőrizte. A scarbantiai keresztény asszonyok kenyeret és vizet vittek a rab püspöknek. Amantius innen Savariába vitette át a püspököt és néhány napra bebörtönöztette.

308. június 4-én elérkezett a „kirakatper” napja Savariában in theatro, a színházban. A kínpadon való vallatás során, melyet Amantius személyesen vezetett, Quirinus kitartó és erős maradt. Halálra ítélték, majd a közeli Sibaris (ma Perint) folyó hídjáról malomkővel a nyakában a vízbe dobták.
Elrettentésül nem a gyérebb lakosú Scarbantia municipium akkor talán már romos amfiteátrumában, hanem a népes Savaria colonia színházában végezték a tortúrát. Ahol amfiteátrumban végeztek ki keresztény mártírokat, mint pl. Tarragona körszínházában, ott később gyakran keresztény kultuszhelyek alakultak ki.

A nagyközönség tehát nemcsak a színházi előadások, a gladiátorjátékok, a cirkuszi előadások résztvevője lehetett, hanem a politikai és vallási tömegrendezvényeken és a nagy nyilvános büntetőperek tárgyalásakor is megjelenhetett az amfiteátrumban.

A bemutatott antik tárgyak, amelyeket főleg a római kori Scarbantia territóriumának a mai Burgenland területére eső lelőhelyeiről válogattunk, a soproni leletekkel együtt bizonyítják, hogy a város vonzáskörzetének lakossága már akkor is Scarbantiát tartotta kulturális centrumnak, vagy egyszerűen csak kellemes összejövetelek, szórakoztató időtöltések helyének.
A hely szelleme kötelez. Bár ebben a dolgozatban az amfiteátrum és a cirkuszlátogatások kérdését taglaltuk, arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Sopron állandó kapcsolatát tágabb környezetével nemcsak ápolni, hanem bővíteni is ajánlatos. A kínálat bővítésének egyik lehetősége az amfiteátrum kulturális célú hasznosítása, vagy távlatokban gondolkodva a hasznosítás alapos tervekkel való előkészítése.
Gömöri János és Karl Kaus


Gömöri János (1944) régész,
a Soproni Múzeum díjazás nélküli munkatársa, a Scarbantia Társaság elnöke. Kutatási területe Sopron római kori és középkori topográfiája, valamint az archeometallurgia.


Karl Kaus régész.
Fő kutatási területe Burgenland régészete, főleg a Hallstatt kultúra és a római kor.