logo

XX October AD

A fórum keleti szegélye

1981. július 28-án kezdtük itt a munkát. 31-én az árok K-i végében, 330 cm mélységben terrazzo padlóra bukkantunk. Az erős terrazzo néhány helyen meghorpadt, illetve mélyedések, áttörések tarkították, amiből világossá vált, hogy hypocaustum van alatta s a pillérek közötti rész beomlott. Mi viszont nem ezt kerestük.
Nekünk a forum csatornája szerzett volna örömet, mert pontosan megadta volna a K-i szegély vonalát. A hypocaustum-csatornát kitisztítottuk és megfigyelhettük, hogy 420-430 cm mélyen a csatorna alját lapos csillámpala-lapokkal burkolták. A köves réteget 10 cm vastagon borítja a korom. A terrazzó padlót szabályos téglalap-formára faragott fertőrákosi kőpillérek tartották. Az egymástól 60 cm-re álló pilléreket tört kövekből rakott boltozatok ívelik át. E boltozatok beszakadásakor keletkeztek lyukak a terrazzón.

A forum K-i épületét tehát központi fűtéssel is felszerelték. De hot lehet az épület Ny-i határfala, amely egyben valószínűleg a forum széle? Amellett, hogy megkezdtük a szelvény Ny-i felének kiásását és egyben a hypocaustumos rész visszatemetését, új kutatóárkot jelöltem ki a Szt. György u. 1. sz. ház pincéjében. Vajon ott meg van-e még a forum kövezete?
Nos megvolt. Mégpedig 130 cm-re a mai pinceszint alatt, tehát hamar elértük a kövezetet, amely hasonlóképpen jó minőségű, mint a korábban megkutatott helyeken. Itt a forum szintjén 15-20 cm vastagságban csak leomlott köveket és sódert találtunk, ami egykori építmény közelségét mutatja. A forumburkolat egyik, 73 cm hosszú követ eredeti helyzetéből felfeszítették és függőleges helyzetben találtuk meg. Mellette, árkunk metszetfalán, nem folytatódott töretlenül a kőburkolat, hanem két sor egymás fölé rakott kőréteg tetején terrazzó burkolatot alakítottak ki. A terrazzo 4-5 cm-el magasabb szinten van a forum kövezeténél. Ezt csak azzal magyarázhatjuk, hogy vagy itt tételezzük fel a keleti szegélyt, (bár itt nincs csatorna) vagy egy olyan építményt, emlékművet tételezünk fel, amelyet a forummal egyidőben létesítettek, ezért nem a forum kövezetére, hanem külön alapra építették.

A kérdést végül is a keleti szegély augusztus 6-i előbukkanása vitte közelebb a megoldáshoz. Az udvaron ásott szelvényben megtaláltuk a forum burkolatát, a csatornát, a szegélyköveket és a hypocastumos keleti forum épület Ny-i falát. Az épület fala 90 cm széles. Emeletes épületet tételezhetünk tehát fel, amely a forumhoz oszlopcsarnok nélkül közvetlenül csatlakozik. A falon vakolatmaradványok és egy nagy repedés figyelhető meg. A fal előtt, a szegélykövek és a csatorna felett leomlott tetőfedőcserép-réteget tártunk fel. Köztük tiszta agyagréteg látható, mutatva, hogy a tetőn a cserepek hézagait agyaggal tapasztották ki.Gömöri János