logo

X Quintilis AD

Oppidum Scarbantia Iulia.

A szerző a pliniusi Naturalis Historia Pannoniára vonatkozó adatait vette filológiai és történeti vizsgálat alá, különösen az oppidum Scarbantia Iulia elnevezést. Az oppidum elnevezés és a kitüntető császári cognomen vizsgálata során figyelt fel arra, hogy ilyen jelző Pliniusnál csak bizonyítottan városi rangú települések esetében fordul elő. Mindezek után 3 lehetőség áll fenn:

1. Plinius adata téves;
2. a Iulius jelzőt Tiberius kora után is adományozták (pl. Claudius);
3. Scarbantia tiberiusi alapítású municipium, amelyet a Flaviusok később újra alapítanak.

Hasonló eseteket az addendum említ.

Utóbbi esetben a provincia meghódítására vonatkozó korábbi elképzeléseket (claudiusi alapítású provincia) is revideálni kell, és a provincia meghódítása Augustus alatt teljessé vált, a polgári közigazgatást Tiberius vezeti be.

Plinius Naturalis Historiája egyik igen vitatott része a noricumi városlistához csatolt deserta Boiorum-ot, illetve Pannoniát leíró szakasz. Az itt említett oppidum Scarabantia Iulia fogalmának jelentése a mai napig nem tisztázott kielégítő módon. Jelen helyen az oppidum szó jelentését vizsgálom különös tekintettel id. Plinius művére, továbbá az oppidum Scarabantia fogalmának jelentését és a település kapcsolatát Pannonia provinciával.Forrás: Kovács Pétér: Oppidum Scarbantia Iulia