logo

XXIII September AD

Utak és hadiutak

Hadrianus császár uralkodása alatt (i. sz. 117-138) került megépítésre a Mursa (Eszék) és Aquincum között, a Duna mentén húzódó hadiút. Ez az út vezetett el Lugio erődjétől nyugatra is, amiből egy leágazás vitt fel az erődbe. Ezeket a hadiutakat katonák építették békeidőben.
A kőalapra helyezett, kavicsborítású utak nyomai még mai is felfedezhetők, nyomvonalát sok esetben főútvonalaink is követik. Légi felvételek alapján a hadiút Dunaszekcsőtől északra, a kettős kanyar közepén szelte át az 56-os utat. A településen belüli folytatása bizonytalan, feltehetőleg az Újvároson keresztül, a Kis utcán át vezetett a római kút mellé.

A szennyvízcsatorna építésekor a kút melletti országút alatt végzett munkálatok során nagy nehézséget jelentettek a hadiút alapját biztosító kövek átvágása. Az út déli folytatása bizonytalan, régebben a mai út helyén ingoványos terület húzódott, ezért nyugat felé kellett ezt a területet megkerülni.
Az utakat tekintve nem csak az Eszék-Óbudai út érintette Lugiot. Innen indult ki Lugiot Szegeddel összekötő, Pannonia és Dacia közötti útvonal. Ez Traianus császár uralkodása idején (i. sz. 98-117) épülhetett meg. Dacia meghódítása és birtoklása alatt Lugio katonailag nagyon fontos stratégiai hely volt. Feltételezhető még egy bekötő út a Sopianae (Pécs) és Gorsiumot (Tác) összekötő a tartomány belsejében húzódó kereskedelmi úthoz is.

Az utak találkozása jelentős kereskedelmi forgalmat tételez fel, amit az előkerülő leletek, érmek változatossága igazol.