logo

XXX Novembris AD

Jeruzsálem - Izrael és a Diaspora zsidóság vallásos életének centruma

Jeruzsálemben volt a templom, amely Izráel meggyőződése szerint Isten földi jelenlétének a helye. Ide jöttek áldozatot bemutatni és imádkozni zsidók és prozelitusok a világ minden részéről. Jeruzsálem lakóinak száma mintegy 25 000 volt, de ez a szám ünnepenként kb. 150 000 templomi zarándokkal növekedett meg. Ide küldték a templom-adót a diaspora-zsidóság tagjai.

A politikai élet centruma a római helytartók idejében Caesarea lett, azonban ünnepenként éppen a város meglehetősen nagy „idegenforgalma" miatt a procuratorok mindig megjelentek Jeruzsálemben és a Nagy Heródes egykori királyi rezidenciájában, a praetoriumban volt a székhelyük.