logo

I December AD

A város a Makkabeusok korában

A perzsa uralom alatt Jeruzsálem gyors virágzásnak indult, de a Seleukidák alatt újabb megpróbáltatás érte. IV. Antiochus Epiphanes Kr. e. 167-ben a város falait lerombolta, a templomot kifosztotta, az oltárra Zeusz-szobrot állított. A Makkabeusok Jeruzsálem visszafoglalása után a templomot rendbe szedték, új oltárt állítottak, és Újra felszentelték (1. Mak. 4).
A régi vár azonban a szírek kezén maradt, és Makkabeus Júdás halála után újra kezükre jutott a város is. Makkabeus Jonathánnak azonban sikerült a templom es a város megrongált falait kijavíttatni, sőt egy magas fallal a szírek várát teljesen elszigetelte. Makkabeus Simon 141-ben a szírek kezén levő várat elfoglalta es leromboltatta. Ezt többé nem építették fel, hanem a templomtér északnyugati részén erősítették meg Nehémiás várát s Barisnak nevezték. A Hasmoneu-sok a nyugati dombon építették fel palotájukat, az ún. Hasmoneusok palotáját, s lakásul nem a Baris várat, hanem ezt használták. Nagy Heródes nagyszabású építkezései nyomán alakult ki Jeruzsálemnek Jézus korában látható képe.

A város kapui. A város nyugati oldalán, a Hinnóm völgye felőli részen volt a Völgy-kapu, a híres Hippikos, Fazáel és Mariamné toronnyal, amelyeket Nagy Heródes építtetett. Joppe, Hebron, Betlehem és Gáza felől itt jutottak be az utak a városba (ez a mai Jaffai kapu). Délen a Nyugat felé eső részen található az Esszénus-kapu, a Keleti részen, Délkeleten állt a Szemét-kapu, amelyet Fazekasok kapujának is neveztek.
Nem volt messze tőle a Forrás-kapu. Itt tulajdonképpen két kapu volt. Az egyik a nagy falon, a másik a Siloám tava kerítésén. Még feljebb, a Gihón-forrás felett volt a Víz-kapu. A templomteret körülvevő keleti falon, amely egyúttal a templom fala is , látható az Arany-kapu vagy Susa-kapu. A templomtér külső északnyugati falán volt a Juh-kapu vagy Todi-kapu, az északi falán pedig a Templom-kapu. Az Alsóváros északi falán levő kapu volt a Hal-kapu: ez kötötte össze az Alsóvárost a Felsővárossal.