logo

IX December AD

Equites Singulares Augusti Savariai származású katonái

A Traianus által felállított különleges testőrség, a császári személyes lovasság soraiban is szolgáltak savariaiak. A praetoriitól eltérően az equites singulares Augusti ismert pannoniai származású tagjai leggyakrabban csupán a tartományra utalnak, de emellett gyakran megemlítik azt a települést is, amelyből származtak. A pannoniai települések közül Savaria szerepel a legtöbbször azismert emlékeken, összesen 19 alkalommal. Alighanem már az egység felállításakor, vagy nem sokkal később több savariait is lehetett találni az egységben. Köztük lehetett Quintus fia, Quintus Marcius Rufus a Claudia tribusból (Savaria), aki decurióként szolgált, azaz az egyik turma vezetője volt, és 43 évesen halt meg. Marcus Ulpius Valens pedig az egyik turma signifereként ([nat Pann Cl Sav]aria) szolgált, 29 évesen hunyt el, 11 év szolgálat után.
A hastiliarius Titus Aurelius Armenius (nat Savarie!) már 16 éve katonáskodott mikor 36 éves korában elhunyt, Róma városi sírfeliratát bajtársai és szabadosa állították számára. De a legénységi állomány tagjai között is voltak savariaiak: Valamikor a 130-as években hunyhatott el P. Aelius Septimus ([nati]one Cl[audia] Savaria), aki Festus turmájában szolgált, 30 évesen hunyt el10év katonáskodás után. Valószínűleg már a II. század második felében hunyt el Caius Iulius Victor (nat Pann Cl Savaria), bár még feliratán sem szerepel, a Pannonia kettéosztását követő tartományi öntudatosság megjelenése, főként a filiatio megadásának hiánya teszi némileg későbbre Ulpius Valens feliratánál.
Victor 45 évesen hunyt el Róma városában, Claudius Spectatus turmája aktív katonájaként 25 év tapasztalattal a háta mögött. Örököse és barátja Aurelius Celer decurio állította, aki maga is Claudius Spectatus numerusában szolgálhatott. Ugyancsak valamelyik II. századi uralkodót szolgálta 20 éven keresztül 40 éves koráig egy bizonyos [---] Secundinus ([n]at[ione] Pannonius Claudia Savaria). Illetve egy bizonyos Caius Iulius (Cl Sava[ria]) felirata is erre az időszakra tehető. Még legalább hat savariai, II. század folyamán készült, töredékesen fennmaradt felirata ismert, azonban esetükben a nevük sem őrződött meg. Másik két további töredék a II. vagy III. század folyamán készült, egy további pedig a III. századra tehető.

A III. századból csak egy savariai származású lovas testőrt ismerünk név szerint. Ulpius Ianuarius kilenc évig katonáskodott a castra priorában, amikor is huszonkilenc éves korában utolérte a vég, az egyik Savariához tartozó kisebb településen látta meg a napvilágot (natione Pannoniae superiore C Savari vico Voleuci[o]nis).

Érdekes módon a savariaiak számának alakulása ellentétes tartományi tendenciával, ugyanis a praetoriihoz hasonlóan itt is Septimius Severus után nő meg jelentősen a pannoniaiak aránya, azonban a savariaiak száma csökken a II. századhoz képest, és legénységi állomány feletti tagokat sem találni köztük. Természetesen ez csak az ismert források tükrében áll.


Agócs Nándor tanársegéd (ELTE BDPK)


Forrás: Agócs Nándor: Savariából jöttek