logo

IX December AD

A legio II Adiutrix Savariai származású katonái Britanniában

A savariaiak Pannonián kívüli jelenlétéről tanúskodó legkorábbi ismert emlék egy, jelenleg a British Museumban őrzött sztélé (Inv. 1853,1108.1), ami az egykori Lindum (ma Lincoln) területén került elő még 1 849-ben. Titus fia, a Claudia tribusbeli, savariai (Sav) Titus Valerius Pudens, a legio II Adiutrix pia fidelis 30 éves korában (vagy akörül) elhunyt katonája emlékére állította örököse.
A vízszintes záródású sztélé orommezejének tympanonját egy faragott szigony és két, azt közre fogó delfin alakja díszíti. A feliraton Pudens letöltött szolgálati idejét is feltüntették, azonban a felirat sérültsége miatt nem megállapítható, hogy [V]I vagy [X]I év volt ez. A legio felállítására vagy Nero uralkodásának végnapjaiban került sor, iusta legiová azonban csak Vespasianus uralkodása alatt vált, annyi bizonyos, hogy ez még 70. március 7. előtt történt.

A legénység magvát a misenumi és ravennai flották katonái képezték, a legio ezen örökségét szimbolizálja a Pudens sztéléjén is látható, fentebb említett ábrázolás. Pudens azonban aligha szolgált tengerészként, vélhetően az újonnan felállított legio frissen toborzott katonái közé tartozott. Az egység részt vett a batavus-felkelés leverésében, majd 71-ben Britanniába került, ahol alighanem Lindumban állította fel elsőként táborát, majd 76/77-ben Devába (ma Chester) helyezték át. Ennek megfelelően Pudens 6 évet, s nem 11 évet szolgálhatott, tekintve, hogy akkor már Devában temették volna el.
Pudens sztéléjével együtt összesen 15 britanniai feliraton szerepel a legio II Adiutrix pia fidelis neve. Az egyik feliraton egy centurio sorolta fel azokat a csapatokat, amelyekben szolgált, azonban aktuális tisztségét alighanem a legio XX Valeria Victrixben viselte, így ez az emlék kirí a többi sorából.

A többi 13 azonban Pudens egykori bajtársainak állított emléket, kivétel nélkül sírsztélék, többségük Devában, vagy a környékén került elő. Eredendően alighanem mindegyik feliraton szerepelt a katonák origója, azonban a sztélék töredékessége miatt ez három feliraton (RIB 481, 483, 485) már nem olvasható. Nyolc személy különféle claudiusi alapítású városokból származott; négyen (RIB Apro RIB 475, Apro RIB 476, [A]pro RIB 477, Apro RIB 484) thraciai coloniából, Aprus/Apriból, egy személy (Cele(i)a RIB 479) noricumi municipiumból, Celeiából, hárman pedig savariai születésűek voltak (Savar RIB 480, Sav 546, Sava[ria] 547). Talán velük szolgált egy virunumi (Viruno -RIB531),egy aequumi (Aequ[o] RIB486) és egy veii (V[eiis] RIB 487) származású személy is, de lehetséges, hogy ők már a legio XX Valeria Victrix katonái voltak.
Azonban további három személy biztosan a legio II Adiutrix katonája volt; egy a még Varro Murena által i.e. 25-ben alapított Augusta Praetoriát (ma Aosta, Olaszország) (Augusta RIB 482), egy másik pedig a caesari alapítású Forum Iuliit (Foro Iuli RIB 157),20 21 22 egy hamadik Lugdunumot (ma Lyon, Franciaország) (Lug RIB 253) jelölte meg származási helyeként.

Bármikor is jött létre a két testvér-legio, felállításukat egy kényszerhelyzet szülte, az egység magvát képező flottakatonák viszont vélhetően nem tették ki a helyzethez szükséges feltöltöttséget. Feltehetően ezért toborozták a katonák többségét a claudiusi városokból (colonia Claudia Aequensium, colonia Claudia Aprensium, colonia Claudia Savariensium, municipum Claudium Virunensium, municipium Claudium Celeiensium), ahol felnőtt az első, szinte italicus generáció, de ez nyilván sem Savariában, sem a többi városban nem volt akkora létszámú, hogy egyedül elegendő katonát tudjon kiállítani, részben ezért is több város szülöttei alkották a legio legénységét.

Nagyon bizonytalanul kapcsolható ide Marcus Virius Marcellus (Savar), aki a 71-ben, a classis Misenensisből több mint 26 év után centurióként leszerelő Liccaius, Birsus fia számára kiadott katonai diploma egyik hitelesítő tanújaként szerepel. Ha helyes a szöveg bevett feloldása dec(urio) leg(ionis)ként szolgált, ez a kifejezés rendkívül ritkán fordul elő az ismert feliratos anyagban, alighanem a legiohoz tartozó lovasság tisztjeinek a megnevezése volt, de miként a legiok lovasságáról, a decuriókról is meglehetősen kevés információ áll rendelkezésünkre. Amennyiben Marcellus valóban valamelyik legioban szolgált, úgy ekkoriban elsősorban a két Adiutrix, illetve a XV Apollinaris jöhet számításba, de előbbiek a valószínűbbek a flottához való szorosabb kötődésük miatt.


Agócs Nándor tanársegéd (ELTE BDPK)

Forrás: Agócs Nándor: Savariából jöttek