logo

IX December AD

A legio I Adiutrix Savariai származású katonái Germániában

Alighanem a hispaniai felkelés, majd a sorozatos lázadások hírére, szervezte meg Nero az italiai flották katonáiból a legio classiorumot, azonban iusta legiová, azaz valódi reguláris legiová csak Galba uralkodása idején lett legio I Adiutrix néven, talán a 68. december 15-21. közötti napok egyikén. A négy császár évének küzdelmeiből győztesen kikerülő Vespasianus 70-ben a germaniai Mogontiacumba helyezte át a csapatot, ahol feltehetően egészen 85-ig állomásozott, és legfeljebb csak vexillatióit vezényelték el ezen időszak alatt. Alegio germaniai jelenlétéről számos forrás tanúskodik, ezek jelentős részét a téglabélyegek képezik, ám tizenhat olyan felirat ismert, ami origo megjelölést tartalmaz és legénységi állomány tagjait említi. Ezek szerint a flottához képest teljesen új alapokra helyezték a toborzást.
Tizenhárman claudiusi alapítású városokból; hatan a pannoniai colonia Claudia Savariából (AE 2013, 1125 domo Saver [sic!]; CIL XIII, 6825 Sava; CIL XIII, 6829 Sav; CIL XIII, 6850 Sava[ria]; CIL XIII, 11847 Sav; CIL XIII, 6832 Savar(ia)), négyen a dalmatiai Aequumból (CILX III, 6833 Aequo; CILXIII, 6830 [Ae]q(u)o; CILXIII, 6831 Aeq; CIL XIII, 6828 Aequ), hárman a thraciai Apri/Aprusból (AE 2012, 990 domo Cla Apro; CILXIII, 6826 - Apro; AE 1979, 428 Apro) származtak.

A másik három ismert origójú személy származása igen változatos képet mutat. Egyikük, az aequumiakhoz hasonlóan, dalmatiai volt, ugyanis a Caesartól i.e. 48-ban municipium, majd utóbb Augustustól colonia rangot nyert Iader-böl (ma Zadar) származott (ILS 2277 Iader). Míg egy másik egy régi római coloniából Caesar idején municipiummá lett Veronában született (AE 1900, 71 Veron), érdekes módon honfitársai Savaria alapításában is részt vettek.
A harmadik személy miként Quirina tribusa mutatja, egy flaviusi municipiumból, a hispaniai Arcobrigából (Arc[ob] AE 1979, 430) származott. O vélhetően nem születésétől fogva volt a polgárjog birtokosa, hanem a legkorábban 73/74-ben Vespasianus és Titus által a ius Latii „egész” Hispaniára való kiterjesztésének köszönhető újpolgár volt. Neve alapján ő lenne az egyetlen, aki esetlegesen polgárjogot nyert egykori flottakatona volt.

A savariaiak esetében tizennégy év a leghosszabb ismert szolgálati idő, ezt egy aequumi és egy aprusi katonáskodása múlja felül, kettő illetőleg három évvel. Tekintve, hogy a feliratok legkésőbb 85-ben készülhettek, ezek a katonák, és alighanem korábban elhunyt bajtársaik is, már a legio Germaniába kerülése előtt is az egység kötelékében szolgáltak, vélhetően az egység helyzetét rendező Vespasianus már velük töltötte fel a csapatot. Ez alól csak az Arcobrigából származó katona képez kivételt, aki inkább már Germaniában vagy Britanniában szerzett veszteségek pótlására érkezhetett.
Ugyancsak ezt erősítheti az is, hogy a Carnuntumba helyezett legio XV Apollinaris számára feltehetően 71-től már helyből, Pannoniából soroztak, így ekkortól a savariai újoncokat is már csak ezen egység soraiban találni. Sőt talán a jelentkező iaderieket és aprusiakat is ide irányították át, legalábbis egy felirat ezt támasztja alá. Az persze már nem megállapítható, hogy legio egyes alegységei is vegyes összetételűek voltak-e.


Agócs Nándor tanársegéd (ELTE BDPK)

Forrás: Agócs Nándor: Savariából jöttek