logo

XXVIII Novembris AD

Oltár Nemesisnek

CIL III 13423;

Savaria - Szombathely területén előkerült homokkő oltár. Ma Szombathelyen, a Savaria Múzeum kőtárában őrzik.
Kr. u. 2. század?


Oltár Nemesis Augustának (Nemesi Augustae sacrum). Vale(rius) Atta önmagáért (pro se) szívesen és boldogan váltotta be ígéretét, mert (Nemesis) megérdemelte (votum solvit libens laetus merito).


A sors istennőjének, Nemesisnek állított oltáron olvasható név két elemre bontható. A Valerius családnév (nomen gentile) jól ismert a Savariában megtelepedett italiai eredetű kereskedőcsaládok körében. Néhány savariai Valerii dalmatiai származású volt. Az Atta név (cognomen) főleg a bennszülöttekre volt jellemző. A Valerius Atta összetétel romanizált, esetleg italicus családdal házassági kapcsolatra lépett bennszülött elődre utalhat.

A származásra vonatkozóan lásd A. Mócsy: Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Budapest, 1959, 122., 160., 165.