logo

XXVIII Novembris AD

Gabonatároló építése Savariaban

Savaria - Szombathely.
Kr. u. 346-349.


A mi urunk, a győzedelmes és diadalmaskodó Constans örökkévaló Augustus jó szerencséjéért (beatudine domini nostri Constantis victoris ac triumfatoris semper Augusti), előre látva a gabonaraktárak (horrea) készleteiben mutatkozó hiányt, azt követően, hogy alapításuk tekintetében a gabonaraktárak fogyatkozni kezdtek, emezt (a horreumot) Vulc(acius) Rufinus, az igen kiváló (értsd: senatori rangú) férfiú (vir clarissimus), praefectus praetorio, saját kezdeményezésre (per se coepta) a gabonaellátás ügye örökös zavartalanságának ajánlotta (in securitatem pergetem rei annonariae dedicavit).A késő római császárság korában továbbra is alapvető probléma volt az élelmiszer-, azon belül pedig a gabonaellátás biztosítása. Birodalom-szerte megfigyelhető, hogy mind katonai erődökben, mind pedig civil településeken, vagy azoktól függetlenül, a tartományok belsejében élelmiszer-és gabonaraktárak épültek. Ezek rendeltetése egyrészt a lakosság, másrészt pedig a katonaság ellátása volt.

Savariában Vulcacius Rufinus, a praefectura Italiae Illyrici et Africae elöljárója (praefectus praetorio), aki Kr. u. 346. március 8. - 349. december 28. között viselte ezt a tisztséget, a helyi készletek felhalmozása és a gabonaellátás zavartalan biztosítása érdekében Constans császár uralkodása idején horreumot építtetett.