logo

XXVIII Novembris AD

A tartományi főpap Nemesisnek ajánlott felirata Savariaból

Savaria - Szombathelyen, a Jókai M. utcában, a Kálvária-dombon talált, finom kidolgozású márványoltár.
Kr. u. 2. század vége.


Oltár Nemesis Augustának (Nemesi Augustae Sacrum). L(ucius) Val(erius) Valerian(us) Col(onia) Flavia (sic!) Siscia városi tanácsának tagja (decurio coloniae Flaviae [sic!] Sisciensium), a városi tanács ítélethozatali joggal felruházott egyik vezetője (duumvir iure dicundo), az isteni Claudius császár kultuszának papja (flamen divi Claudii), a városi tanács ötévenkénti vagyonbecslés végrehajtásával megbízott vezetője (duumvir quinquennalis), Felső-Pannonia tartomány főpapja (sacerdos provinciae Pannoniae superioris), fogadalomból.Savariában mint a császárkultusz felső-pannoniai székhelyén ajánlotta fel a végzet és a sors istennőjének, Nemesisnek a fenti felirattal ellátott oltárt Lucius Valerius Valerianus Savariában, a római színház feltételezett helyén. Lucius Valerius Valerianus, a dél-pannoniai Siscia városának tanácstagja (decurio), kétszer volt a városi tanács vezetője, második alkalommal a vagyonbecslés végrehajtásának feladata is reá hárult. A két tisztség között az isteni Claudius emlékét ápoló papi testület papja volt (flamen).
Ugyancsak vezető papi tisztséget töltött be a második ”tanácselnökséget” követően: Pannonia superior tartomány császárkultuszának főpapja lett, Savariában. A feliraton mindezeken túlmenően érdekes elírással is találkozunk: Siscia Vespasianus idején kapott municipium rangot, ekkor nevezték el municipium Flavium Sisciának, es Septimius Severus uralkodása idején emelkedett colonia rangra. Neve ekkortól colonia Septimia Siscia lett.

A colonia Flavia Siscia név mindenképpen helytelen, kérdés, hogyan kerülhetett rá a Sisciából érkezett - a város nevét már csak hivatalból is jól ismerő - egykori városi vezető es tartományi főpap hivatalos feliratára ilyen hiba.