logo

X Quintilis AD

Összefoglalás (Újabb római vicusok Aquincum territoriumán)

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a három, egymástól közel azonos távolságban (6 km) fekvő vicus helyzete (út és patak mellett), kora és fejlődési fázisai nagyon hasonlóak. Mindháromnál kimutathatóak kelta előzmények és fejlődésük töretlen volt az 1. század folyamán. A kőépítkezés már korán, a 2. század első harmadában Hadrianus uralkodása alatt megindult. A markomann háborúk idején elpusztultak és a Severus-kori újjáépítés során nem egy villagazdaság jött létre a bennszülött telep helyén, hanem a korábbi vicus folytatódott kiteljesedve és megerősödve.
A 250-es években bekövetkező barbár támadást elrejtett éremleletek jelzik (Biatorbágy és Budaörs), majd újraindult a telep élete legkésőbb a 3. század utolsó harmadában és töretlenül fejlődött a 4. század végéig. A telepek pusztulásának végét gödörbe temetett halotttak, és egyéb 5. század elejére keltezhető leletek (csontfésű, besimított kerámia, stb.) jelzik.

Lakosságukban a feliratos kövek és az ékszerek alapján mind a bennszülött vezetőréteg, mind a veteránok megtalálhatóak a kora római időszakban, sőt a Birodalom nyugati feléből jött idegen elemek is kimutathatóak. A markomann háborúk után a feliratok az aquincumi városi tisztségviselők és katonák vezető szerepét tükrözik. Az 5. század elején már idegen, valószínűleg germán elemek is megjelennek a továbbélő római lakossággal keveredve.

A vicusokra jellemző szerkezeti sajátosságok, például belső kövezett utak, kerítésfalak mind a három telepnél jelentkeztek. Szentélyeket is mind a három telepen feltételezhetünk, de középület már csak Budaörsön került elő. Mind építkezési kultúrájukban, szerkezetükben és lakosságuk összetételében túllépnek a kőépítkezés nélküli falvakon, ugyanakkor sem nagyságukban, sem jogállásukban nem érik el a városok színvonalát, villáknak pedig egyértelműen nem tarthatók.
A három telep közül leggazdagabb a pagus Herculius központi vicusa, Budörs volt. A Budaörs, Kamaraerdei-dűlőben feltárt, több mint négy évszázadon át lakott vicus Teuto(...) néven azonosítható római település újabb bizonyíték a rómaiak által létrehozott területi, adminisztratív egységek, a pagus és vicus meglétére Pannoniában.


Forrás: Ottományi Katalin Újabb római vicusok Aquincum territoriumán