logo

XXII September AD

Vázlat egy szentélykörzetről

Néhány apulumi felirat olyan, tartományi és városi szinten egyedülálló, tartalmi, valamint formai összefüggéseket mutat, amelyek alapján feltételezhető, hogy ugyanazon nagyobb kiterjedésű szentélykörzetre vonatkoznak. A lehetőséget valószínűsítik a feliratok egy részének elsődleges lelőhelyei, illetve a régészeti ásatások eddig közzétett eredményei. A feliratok közös vonásai közé tartoznak, hogy többnyire a colonia Aurelia Apulensium tisztviselői állíttatták őket, elvétve a municipiumiak és a legio katonái is, időrendjük Commodus korával kezdődik, és a Severus kor felölelésével nagyjából a Kr.u. III. század közepéig tart. Az alábbiakban a legfontosabb, közvetlenül kapcsolható feliratok összesítésével csak arra szorítkozom, hogy a szentélykörzetet körvonalazzam, megállapítsam az eddig megismert istenvilág alapján egyes szentélyek létét, továbbá megnevezzem az ismert tisztviselőket és papokat. Az egyes feliratok tágabb időszakokra tehető keltezése önként adja a szentélykörzet időrendjét.
Több olyan felirat van még nyilván az apulumi anyagban, amely ugyanebbe a körbe tartozik de közvetlen köthetést jelentő adat híján itt nem szerepel. Annak ellenére, hogy a colonia Aurelia mellé rendelhető a szentélykörzet, teljesen biztos, hogy a legio katonái, a canabae lakói, illetve a 197-től létező municipium Septimium polgárai ugyanúgy látogatták és bővítették a körzet szentélyeit, mint a colonia lakói. Biztos az is, hogy ugyanannak az istenségnek több szentélye is állt a teljes apulumi területen, tehát nem mindegyik felirat vonatkozik az itt tárgyalt szentélykörzetre.

A témát teljes bőségében csak akkor lesz lehetőség tárgyalni, ha a területet érintő eddigi, illetve a folyamatban levő ásatások eredményei közlésre kerülnek. A feliratok közül csak azokat idézem teljes terjedelemben, amelyeknél olvasatmódosítást javasoltam. A lelőhelyeknek az IDR III/5-ben alkalmazott számozását megőriztem a dolgozat végén látható térképen, és a szövegben eszerint hivatkozók rájuk. A térképet két egy korabeli (Ardevan 1998, p. 619, Fig. 8) és egy mai állapotokat tükröző (IDR III/5, p. XIX, Pl. III az itt alkalmazott számozás szerint hivatkozók a lelőhelyekre a jegyzetekben) térképből vontam össze. A feliratok és az eddig ismert adatok az itt következő megállapításokra adtak lehetőséget.


Forrás: Szabó Ádám: Az Apulumi Locus (Vázlat egy szentélykörzetről)