logo

VI Quintilis AD

Kriminalizált babonaság

Számos forrás igazolja, hogy a fogathajtók a foglalkozásukkal járó állandó életveszély, valamint a sikeres pályafutásukban a szerencse és a véletlen által betöltött nagy szerep miatt rendkívül babonásak voltak. A körükben harapózott el talán már a kezdetektől az a szokás, hogy átoktáblácskákra (tabellae defixionum) írták fel ellenfeleik és azok lovai nevét, mely írásoknak szerencsétlenséget kellett hozniuk a megjelöltekre.

Ugyanakkor természetesen az ilyen átkok ellen védekezni is kellett különböző amulettekkel és szerencse-szimbólumokkal. Ennek a világlátásnak volt egy bizonyos jogi vonatkozása is, ugyanis már a keresztény császárok korában, Kr. u. 389-ben született egy rendelkezés, amely alapján az ilyen átkokat alkalmazókat - kifejezetten megemlítve a fogathajtókat - halálbüntetéssel kellett sújtani.Forrás: részletek Dr. Szabó Béla - Sportjogtörténet című munkájából