logo

XXII October AD

Bevezetés (Az ókori Skandinávia és kapcsolata a Római Birodalommal)

Európa legészakibb lakott vidéke Skandinávia, melynek gazdag történelme elsősorban a viking kortól kezdve ismeretes. Ezzel számos kutatás és tanulmány foglalkozik, míg az ókori előzményekkel kapcsolatban csak kevés munka áll rendelkezésünkre, tanulmányomban ezért a régió ókori viszonyait kívánom középpontba helyezni.
A terület az ókorban meglehetősen ismeretlen volt, mivel a Római Birodalom legnagyobb kiterjedése, Traianus (Kr. u. 98-117) uralkodása idején sem voltak szomszédosak, ugyanis a Skandináviához legközelebbi római határ is Frízföld környékén húzódott.

A vizsgált terület alatt a Skandináv-félsziget déli része, és a Jylland-félsziget értendő. Időbeli kiterjedés tekintetében nagyjából az i.sz. első század közepétől az ötödik század elejéig tart a tárgyalandó időszak. A téma érdekessége abban rejlik, hogy Magyarországon szinte ismeretlen a régió történelme, sőt, a külföldi szakirodalom is marginálisan kezeli, mivel az ókorban csak csekély hatással bíró térség volt Skandinávia. Ugyanakkor nem volt teljes mértékben elszigetelve a Római Birodalomtól, ezt számos régészeti lelet1 is alátámasztja, ezek alapján lehet leginkább következtetni, mivel írásos forrás csak kevés van a korszakból.

Az egyidejű források a birodalomból származnak, de sokuk csak általánosságban foglalkozik a germán törzsekkel, és Skandinávia csak említés szintjén található meg bennük, azonban több szerzőnél is megjelenik a téma, bár ismereteik elég felszínesek. Ez főként annak köszönhető, hogy az antik szerzők nem első kézből származó információkat közölnek munkáikban, hanem azokat hallomás alapján írják le, esetleg más forrásokból. Leggyakrabban Skandinávia földrajzi adottságait jellemzik, sokszor tévesen valamint toposzokban említik a területet.
A lakókról tudunk a legkevesebbet, hiszen Tacitus munkáján kívül a többi szerző az északi germán törzseket nem is említi, csak a többi népcsoporttal foglalkoznak. A vizsgált időszak után keletkezett kora középkori források is felhasználhatóak a témához, de ezek jelentősége csekélyebb, ezért csak viszonyításképpen alkalmazhatóak. A források időbeli kiterjedését figyelembe véve, azok széles skálán mozognak. Skandinávia legkorábbi említése ugyanis Plinius Naturalis Historia c. művéhez köthető, míg a témára vonatkozó hozzáférhető források közül több is már az ókor után keletkezett.

A források, régészeti leletek és nyelvészeti ismeretek alapján következtetni lehet az ókori Skandinávia helyzetére. A feldolgozások több elméletet is felállítottak főleg a tárgyi leletekre alapozva a Római Birodalommal folytatott kereskedelmi és politikai kapcsolatok létezésére. Ezek interpretálásával és a lakosság, terület, társadalom, valamint az ókori földrajzi elképzelések bemutatásával kívánok foglalkozni ebben a tanulmányban.Elek Márk