logo

XXI October AD

Az illegális szemétlerakás

Olasz kutatók egy speciális eljárással olyan falfeliratokat fejtettek meg, melyek azt bizonyítják, hogy a szemetelés korántsem új keletű probléma. Az ókori Herculaneumban például több olyan rendeletet is kiadtak, melyek büntetéssel próbálták megszüntetni a kijelölt területen a szemétlerakást.

A szabad polgároknak pénzbírság, a rabszolgáknak korbácsolás járt az ókori Herculaneumban, ha a város ciszternája környékén rakták le szemetüket. Az újonnan megfejtett rendeletet a ciszterna keleti oldalán elhelyezett hirdetőtáblára festették. A titula pictinek nevezett feliratok a városatyák rendeleteit és intézkedéseit voltak hivatottak közölni a lakossággal. Amikor a hirdetmények érvényüket vesztették, egyszerűen lemázolták azokat, s az új rétegbe vésték az aktuális közleményeket.

A kutatók egy, a szemétlerakást tiltó rendeletet már jó néhány évtizeddel ezelőtt feltártak, ám később észrevették, hogy a vakolat alatt további feliratok is találhatók. Az időjárás viszontagságai azonban annyira elhalványították a szövegeket, hogy ez idáig képtelenség volt megfejteni azok tartalmát. E problémán az ún. infravörös reflektográfiai eljárás segített, melynek köszönhetően a kutatók nemrégiben képesek voltak elolvasni a fent említett feliratot. Ebből az derül ki, hogy a szemetelés állandó problémát jelentett a városban, s ezt bizonyítja a rendelet szigora is, mellyel a városatyák megpróbálták visszaszorítani az illegális szemétlerakást.Forrás:
An-no.hu
és
Múlt-kor.hu